Den varma och rena staden 2

Senast ändrad: 26 oktober 2023


Den varma och rena staden utvecklar ny teknik, kombinerar samt att applicerar olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter som rent vatten, biogas, algprodukter och användbara näringsämnen. Användandet av spillvärme från industrier, nya typer av membraner och odling av alger möjliggör förbättrade metoder än brukligt vid konventionell avlopprening. Två koncept för avloppvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet vilka kommer att testas och utvärderas i samverkansprojektet. Koncepten är 'energipositiv rening' och 'kompakt rening'. En systemanalys av resultaten kommer också göras för att beräkna drift-, ekonomi- och miljöeffekter på hela reningsverk och för att undersöka möjligheten till systemintegration i befintliga reningsverk samt effekter på energisystemen. Projektparterna representerar många olika kompetenser och flera nya samarbeten har redan inletts tack vare projektet. Kommuner, forskare och företag arbetar tillsammans för att nå målen.

Projektet är finansierat av Vinniva

Projekttid: 2014

Projektansvarig: Malin Hultberg.

Publiceringar:


Kontaktinformation