Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Odlingspluggar används för odling av bladgrönsaker, blommor och andra hortikulturella växter både hos kommersiella och hobbyodlare. Syftet med detta projekt är att utveckla hållbara odlingspluggar utifrån olika blandningar av hampfibrer, bladfibermassa och rötrestfiber, för att ersätta torvbaserade odlingsplugg. Användning av torv anses inte vara hållbar, då det leder till utsläpp av icke-förnybar kol från dränerade torvmarker vilket bidrar till klimatförändring. Vår hypotes är att odlingspluggar som består av olika blandningar av hampa, bladfibermassa och rötrestfiber kan vara ett bra alternativ som ger växande frön och plantor tillräckligt med vatten, luft och kontinuerlig försörjning av näringsämnen för att förbättra tillväxt och etablering. Dessutom kommer odlingspluggarna vara mer hållbara genom en minskad klimatpåverkan.

Fakta:

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp.

Projekttid: 2020-2022

Projektledare: Faraz Muneer (Institutionen för växtförädling)

Övriga medverkande: Thomas Prade (Institutionen för biosystem och technologi, SLU), Ali Hafeez Malik (Nelson Garden AB)