Bär- och vinodling

Senast ändrad: 03 november 2017
bär blandat.jpg

På Rånna försöksstation pågår de sista fältförsöken med bärväxter under 2016. Det är ekologisk produktion av trädgårdsblåbär i tunnel och på friland som är ett projekt med syfte att undersöka utvecklingen hos tre sorter av ”highbush” blåbär i två olika substrat. Dessutom undersöks inverkan av mykorrhiza på etablering, tillväxt och utveckling hos trädgårdsblåbär. Ett nytt sortiment med bärbuskar och fruktträd är planterat på Rånna under 2012 till 2015 för utvärdering av kvalitet och odlingssäkerhet inom projektet ”Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter”.

Under 2016-2017 pågår flera nya bärprojekt i anslutning till Alnarp:

  • Odling av smultron i substrat utvärderas i ett Partnerskapsprojekt tillsammans med Kiviks musteri på Solnäs gård
  • Odling av jordgubbar i substrat är ett projekt som genomförs vid Alnarps Trädgårdslaboratorium där utveckling av mikroorganismer i substratet undersöks för att kunna anpassa lämpliga bekämpningsstrategier mot rotsjukdomar
  • Den nyanlända suzukii-flugan, Drosophila suzukii, följs upp i ett projekt med inriktning på hygien och förebyggande åtgärder i odlingar, i samverkan med bärrådgivare vid HIR Skåne.
    [Guide till fruktflugan Drosophila suzukii]

Aktuella projekt:

Avslutade

Faktablad

Sidansvarig: Andrus.Kangro@slu.se