Effekt av ljuskvalitet på tillväxt hos Spirulina

Senast ändrad: 03 januari 2019

Syftet med detta projekt är att undersöka hur ljuskvalitet påverkas tillväxten av Spirulina. Detta är en ätlig och mycket proteinrika cyanobakterie som har potential som foderresurs. Dessutom finns möjligheten att odla Spirulina i relativt enkla algodlingssystem eftersom de växer alkalisk miljö och är lätta skörda. Det långsiktiga målet är att utveckla ett hållbart system för odling av Spirulina för att kunna producera protein.

Projektet är finansierat av Lundströms Stiftelse

Projekttid: 2014

Projektansvarig: Malin Hultberg.

Publiceringar:


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se