Artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem

Senast ändrad: 13 januari 2018

Litteraturstudie på användningen och betydelsen av artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem. (litteraturstudie)