Växtstyrning med ljuskvalité och fotoperiod

Senast ändrad: 13 januari 2018

Avsikten är att styra sträckningstillväxten hos prydnadsväxter och/eller småplantor med hjälp av reglerad fotoperiod och smalspektrumljus (LED-belysning) (laborativt)