Kurser på grund och avancerad nivå

Senast ändrad: 04 mars 2019
Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0098), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20006
Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109), 15 credits, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20006
Animal environment, welfare and housing (HV0165), 15 credits, Uppsala, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30180
Animal environment, welfare and housing (HV0165), 15 credits, Uppsala, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30242
Animalieproduktion I (BI1313), 15 credits, Alnarp, 50%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10078
Animalieproduktion I (BI1313), 15 hp, Alnarp, 50%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10063
Animalieproduktionens driftledning och system (BI1219), 15 hp, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10076
Animalieproduktionens driftledning och system (BI1219), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10061
Besättningsutredning (HV0138), 15 hp, Uppsala, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20125
Besättningsutredning (HV0171), 15 hp, Uppsala, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20129
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap (HV0172), 15 hp, Uppsala, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20128
Byggnadskonstruktion A (TN0254), 15 hp, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10079
Byggnadskonstruktion A (TN0254), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10064
Byggnadsplanering (TN0256), 15 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30068
Byggnadsplanering (TN0256), 15 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30066
Djurhållningens teknologi (TN0340), 15 hp, Alnarp, 50%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10080
Djurhållningens teknologi (TN0340), 15 hp, Alnarp, 50%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10065
Ekologi och statistik (BI1259), 15 hp, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10049
Ekologi och statistik (BI1259), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10220
Ekologi och statistik för trädgårdsingenjörer (BI1260), 15 hp, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10053
Ekologi och statistik för trädgårdsingenjörer (BI1260), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10289
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag (TN0341), 7.5 hp, Alnarp, 25%
21 Jan - 09 Jun 2019 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30070
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag (TN0341), 7.5 hp, Alnarp, 25%
20 Jan - 07 Jun 2020 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30068
Environmental Issues in Crop Production (BI1283), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20007
Environmental Issues in Crop Production (BI1283), 15 credits, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20008
Fårproduktion och landskapsvård (LB0093), 7.5 credits, Alnarp, 50%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20038
Fårproduktion och landskapsvård (LB0093), 7.5 hp, Alnarp, 50%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20148
Horticultural Production Physiology (BI1308), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Application code: SLU-40005
Horticultural Production Physiology (BI1308), 15 credits, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Application code: SLU-40046
Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309), 15 credits, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Application code: SLU-10018
Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309), 15 credits, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Application code: SLU-10079
Hortikulturell Praktikkurs (TD0005), 15 credits, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10136
Hortikulturell Praktikkurs (TD0005), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20092
Hortikulturell Praktikkurs (TD0005), 15 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30126
Hortikulturell Praktikkurs (TD0005), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40081
Hortikulturell Praktikkurs (TD0005), 15 hp, Alnarp, 100%
10 Jun - 01 Sep 2019
Anmälningskod: SLU-50015
Hortikulturell Praktikkurs (TD0011), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10223
Hortikulturell Praktikkurs (TD0011), 15 hp, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20115
Hortikulturell Praktikkurs (TD0011), 15 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30209
Hortikulturell Praktikkurs (TD0011), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40108
Hortikulturell Praktikkurs (TD0011), 15 hp, Alnarp, 100%
08 Jun - 30 Aug 2020
Anmälningskod: SLU-50073
Hortikulturella odlingssystem (BI1307), 7.5 hp, Alnarp, 100%
04 Oct - 05 Nov 2018 (period 1b)
Anmälningskod: SLU-10134
Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment (BI1233), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20041
Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220), 15 credits, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10077
Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10062
Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288), 7.5 hp, Alnarp, 50%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20039
Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288), 7.5 hp, Alnarp, 50%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20149
Independent Project in Technology, A2E (EX0849), 30 credits, Alnarp, 100%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10064
Independent Project in Technology, A2E (EX0849), 30 credits, Alnarp, 100%
21 Jan - 09 Jun 2019 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30050
Independent Project in Technology, A2E (EX0849), 30 credits, Alnarp, 100%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10278
Independent Project in Technology, A2E (EX0849), 30 credits, Alnarp, 100%
20 Jan - 07 Jun 2020 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30255
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338), 7.5 credits, Alnarp, 50%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20163
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338), 7.5 hp, Alnarp, 50%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20123
Maskinteknik i lantbruket (TN0318), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20048
Maskinteknik i lantbruket (TN0318), 15 hp, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20039
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008), 15 hp, Alnarp, 50%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10288
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008), 15 hp, Alnarp, 50%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10281
Microbial Horticulture (BI1310), 15 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30005
Microbial Horticulture (BI1310), 15 credits, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30076
Odling i trädgårdsföretag (BI1053), 15 credits, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30124
Odling i trädgårdsföretag (BI1053), 15 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30274
Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010), 15 hp, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20054
Odling, skörd och efterskörd av trädgårdsprodukter (BI1263), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20090
Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40080
Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40132
Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20005
Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435), 15 credits, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20045
Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306), 15 credits, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10133
Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10292
Project based research training (LB0066), 15 hp, Alnarp, 100%
03 Sep - 05 Nov 2018 (period 1a-1b)
Application code: SLU-10019
Project based research training (LB0067), 30 credits, Alnarp, 100%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10020
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20008
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30007
Project based research training (LB0067), 30 credits, Alnarp, 100%
21 Jan - 09 Jun 2019 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30008
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Application code: SLU-40007
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
02 Sep - 31 Oct 2019 (period 1a-1b)
Application code: SLU-10011
Project based research training (LB0067), 30 credits, Alnarp, 100%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10012
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20007
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30007
Project based research training (LB0067), 30 credits, Alnarp, 100%
20 Jan - 07 Jun 2020 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30008
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Application code: SLU-40006
Projektkurs trädgård (TD0004), 15 credits, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20091
Projektkurs trädgård (TD0004), 15 hp, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20153
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20126
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30176
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 50%
21 Jan - 09 Jun 2019 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30177
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40111
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 50%
26 Mar - 09 Jun 2019
10 Jun - 01 Sep 2019
Anmälningskod: SLU-40112
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20114
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30207
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 50%
20 Jan - 07 Jun 2020 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30208
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40106
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 hp, Alnarp, 50%
25 Mar - 07 Jun 2020
08 Jun - 30 Aug 2020
Anmälningskod: SLU-40107
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850), 30 hp, Alnarp, 100%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10065
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850), 30 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 09 Jun 2019 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30051
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850), 30 hp, Alnarp, 100%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10279
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850), 30 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 07 Jun 2020 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30256
Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40035
Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40127
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
06 Nov 2018 - 20 Jan 2019 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20040
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30052
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 50%
21 Jan - 09 Jun 2019 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30053
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40036
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 50%
26 Mar - 09 Jun 2019
10 Jun - 01 Sep 2019
Anmälningskod: SLU-40037
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
01 Nov 2019 - 19 Jan 2020 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20141
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30204
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 50%
20 Jan - 07 Jun 2020 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30205
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40104
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 50%
25 Mar - 07 Jun 2020
08 Jun - 30 Aug 2020
Anmälningskod: SLU-40105
Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E (EX0869), 30 hp, Uppsala, 100%
03 Sep 2018 - 20 Jan 2019 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10142
Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E (EX0869), 30 hp, Uppsala, 100%
02 Sep 2019 - 19 Jan 2020 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10286
Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192), 15 hp, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30066
Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192), 15 credits, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30064
Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327), 15 credits, Alnarp, 100%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30125
Teknologi, mark och klimat för odling (TN0327), 15 hp, Alnarp, 100%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30275
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (LB0104), 7.5 hp, Alnarp, 50%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40043
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (LB0104), 7.5 hp, Alnarp, 50%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40139
Växtfysiologi för trädgårdsingenjörer (BI1284), 7.5 hp, Alnarp, 100%
04 Oct - 05 Nov 2018 (period 1b)
Anmälningskod: SLU-10132
Växtfysiologi för trädgårdsingenjörer (BI1348), 7.5 hp, Alnarp, 100%
02 Oct - 31 Oct 2019 (period 1b)
Anmälningskod: SLU-10293
Växtodling - marken och växterna (BI1272), 7.5 hp, Alnarp, 50%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30067
Växtodling - marken och växterna (BI1272), 7.5 hp, Alnarp, 50%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30065
Växtproduktion (BI1273), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40141
Växtproduktion (BI1273), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40136
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332), 7.5 hp, Alnarp, 50%
21 Jan - 25 Mar 2019 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30268
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332), 7.5 hp, Alnarp, 50%
20 Jan - 24 Mar 2020 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30067
Växtskydd och mikrobiologi (BI1261), 15 hp, Alnarp, 100%
26 Mar - 09 Jun 2019 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40030
Växtskydd och mikrobiologi (BI1261), 15 hp, Alnarp, 100%
25 Mar - 07 Jun 2020 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40135

Kontaktinformation