Kurser på grund och avancerad nivå

Senast ändrad: 01 december 2020
Sorteringsordning

Animalieproduktionens driftledning och system (BI1219), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10285
Byggnadskonstruktion A (TN0254), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10288
Ekologi och statistik (BI1363), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10152
Horticultural Systems and Future Challenges (BI1309), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Application code: SLU-10154
Hortikulturell Praktikkurs (TD0012), 15 credits, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10148
Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10286
Independent Project in Technology, A2E (EX0849), 30 hp, Alnarp, 100%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10176
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion (TD0008), 15 credits, Alnarp, 50%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10185
Produktion och förädling av frukt, bär och vin (BI1306), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Anmälningskod: SLU-10146
Project based research training (LB0066), 15 hp, Alnarp, 100%
31 Aug - 01 Nov 2020 (period 1a-1b)
Application code: SLU-10155
Project based research training (LB0067), 30 credits, Alnarp, 100%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10156
Independent project in Biology, A2E (EX0871), 30 credits, Uppsala, 100%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10142
Independent project in Animal Science, A2E (EX0870), 30 credits, Uppsala, 100%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10077
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850), 30 credits, Alnarp, 100%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Anmälningskod: SLU-10177
Master thesis in Food science, A2E (EX0875), 30 hp, Uppsala, 100%
31 Aug 2020 - 17 Jan 2021 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10273
Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109), 15 credits, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20088
Besättningsutredning (HV0171), 15 credits, Uppsala, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20038
Fårproduktion och landskapsvård (LB0093), 7.5 hp, Alnarp, 50%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20092
Hortikulturell Praktikkurs (TD0012), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20074
Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment (BI1233), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20081
Hästhållning i landsbygdsföretag (BI1288), 7.5 credits, Alnarp, 50%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20093
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar (TN0338), 7.5 hp, Alnarp, 50%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20170
Maskinteknik i lantbruket (TN0318), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20161
Environmental Issues in Crop Production (BI1283), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20080
Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435), 15 credits, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20078
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Application code: SLU-20079
Projektkurs trädgård (TD0004), 15 credits, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20072
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
02 Nov 2020 - 17 Jan 2021 (period 2a-2b)
Anmälningskod: SLU-20073
Byggnadsplanering (TN0256), 15 hp, Alnarp, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30266
Animal environment, welfare and housing (HV0165), 15 hp, Uppsala, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30077
Hortikulturell Praktikkurs (TD0012), 15 hp, Alnarp, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30141
Independent Project in Technology, A2E (EX0849), 30 hp, Alnarp, 100%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30164
Microbial Horticulture (BI1368), 15 credits, Alnarp, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30152
Precision livestock farming for sustainable production (TN0356), 7.5 credits, distance, 50%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30293
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30146
Project based research training (LB0067), 30 credits, Alnarp, 100%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30147
Independent project in Biology, A2E (EX0871), 30 credits, Uppsala, 100%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30128
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 credits, Alnarp, 50%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30161
Independent project in Animal Science, A2E (EX0870), 30 hp, Uppsala, 100%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30070
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850), 30 credits, Alnarp, 100%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30165
Master thesis in Food science, A2E (EX0875), 30 hp, Uppsala, 100%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30250
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 credits, Alnarp, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Anmälningskod: SLU-30139
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 50%
18 Jan - 06 Jun 2021 (period 3a-4b)
Anmälningskod: SLU-30140
Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192), 15 hp, Alnarp, 100%
18 Jan - 23 Mar 2021 (period 3a-3b)
Application code: SLU-30264
Hortikulturell Praktikkurs (TD0012), 15 credits, Alnarp, 100%
24 Mar - 06 Jun 2021 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40053
Horticultural Production Physiology (BI1362), 15 hp, Alnarp, 100%
24 Mar - 06 Jun 2021 (period 4a-4b)
Application code: SLU-40059
Project based research training (LB0066), 15 credits, Alnarp, 100%
24 Mar - 06 Jun 2021 (period 4a-4b)
Application code: SLU-40058
Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855), 15 credits, Alnarp, 65%
24 Mar - 06 Jun 2021
07 Jun - 29 Aug 2021
Anmälningskod: SLU-40064
Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851), 15 hp, Alnarp, 100%
24 Mar - 06 Jun 2021 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40068
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 100%
24 Mar - 06 Jun 2021 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40051
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E (EX0844), 15 hp, Alnarp, 50%
24 Mar - 06 Jun 2021
07 Jun - 29 Aug 2021
Anmälningskod: SLU-40052
Växtskydd och mikrobiologi (BI1366), 15 hp, Alnarp, 100%
24 Mar - 06 Jun 2021 (period 4a-4b)
Anmälningskod: SLU-40056
Hortikulturell Praktikkurs (TD0012), 15 hp, Alnarp, 100%
07 Jun - 29 Aug 2021
Anmälningskod: SLU-50050
Independent project in Animal Science, A2E (EX0870), 30 hp, Uppsala, 100%
30 Aug 2021 - 16 Jan 2022 (period 1a-2b)
Application code: SLU-10007
Independent project in Animal Science, A2E (EX0870), 30 credits, Uppsala, 100%
17 Jan - 05 Jun 2022 (period 3a-4b)
Application code: SLU-30003
Independent project in Animal Science, A2E (EX0870), 30 credits, Uppsala, 100%
06 Jun - 28 Aug 2022
29 Aug - 23 Oct 2022
Application code: SLU-50001

Kontaktinformation
Sidansvarig: Andrus.kangro@slu.se