Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Forskare på institutionen för ekologi borrar djupt i ekologiska frågeställningar utan att tappa kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi studerar arter - både de som är hotade och de som är ett problem för människan. Hur de samspelar med varandra och sin omgivning och betydelsen av förändringar, som till exempel ett varmare klimat. Vår kunskap behövs för framtidens hållbara jord- och skogsbruk.

Publicerad: 02 maj 2019 -