Sveriges lantbruksuniversitet

Teman i vår forskning

På institutionen för ekologi fokuserar vi på naturvård och biologisk mångfald, växtskydd i skog och jordbruk, ekosystemtjänster- och processer samt honungsbin och deras hälsa. Klimat är en aspekt som berör många av våra projekt. På institutionen finns stor kunskap om vilt och insekter.