Klimat

Senast ändrad: 12 mars 2019
forskning-klimat-tema.jpg

I framtiden kommer klimatförändringar att vara en stor orsak till förändringar i världens ekosystem, och man kan redan se påverkan på arter och ekosystem. Vi studerar bland annat hur ett varmare klimat påverkar arters utbredning, samspel mellan arter och ekosystemfunktioner. Särskilt intressant är invasiva arter och hur klimatförändringar samverkar med andra faktorer såsom ändrad markanvändning och kvävenedfall.

Publikationer

 

Publikationer från institutionen för ekologi

Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Vi har åtta större forskargrupper på institutionen. Alla har projekt som berör klimat.

Exempel på forskningsprojekt

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy

Läs mer: Vi måste anpassa naturvården till klimatförändringarna

Kontakt: Thomas RaniusAnna FilyushkinaJan Bengtsson

Omsättning av arter i ett ändrat klimat: orsaker och konsekvenser

Kontatk: Yoan Fourcade

Att upptäcka invasiva arter i vatten innan de blir ett problem

Kontakt: Ane T Laugen

När snön smälter: Rovdjursförvaltning och ekologi i tider av förändring

Kontakt: Jens Persson 

Främmande  arter i tid och rum – förutsäga expansion och invasionskorridorer av införda  landlevande ryggradsdjur i Europa i en varmare värld

Kontakt: Mariano Rodriguez Recio Ester Polaina

Arters förekomstmönster, populationsdynamik och interaktioner i nordkanten av sina utbredningsområden

Kontakt: Erik Öckinger

Höstförsöket - Ekens mångfald

Kontakt: Tomas Roslin Adam Ekholm

Långtidsstudie om stenskvättor

Stenskvättan flyger inte direkt till Afrika
Stenskvättor i otakt med tidigare vår

Kontakt: Debora Arlt, Tomas Pärt, Matt Low

Effekter av klimatpåverkan på arters utbredning och samspel

Kontakt: Åsa Berggren

Stubbskörd för ökad klimatnytta och en begränsad klimatpåverkan

Forskningsprojektete: Stubbskörd för ökad klimatnytta och en begränsad klimatpåverkan

Kontakt: Tryggve Persson

Framtida kolbalans i våra skogar

Kontakt: Riitta Hyvönen

Betydelsen av hyggesvegetation för skogens kolbalans

Kontakt: Riitta Hyvönen

Betydelsen av rötters nedbrytningshastighet för skogens kolbalans 

Kontakt: Michael Freeman

Skogens kolbalans efter stubbskörd  

Kontakt: Achim Grelle

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se