Vilt och rovdjur

Senast ändrad: 11 mars 2019
forskning-vilt.jpg

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilt och rovdjur. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige som de finns och genetiska studier. Vi forskar också om människors attityder till rovdjur och vad man kan göra för att minska konflikter mellan människor och vilt.

Publikationer

 

Publikationer från institutionen för ekologi

Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Vi har åtta större forskargrupper på institutionen. Läs mer om Viltekologigruppen.

Grensevilt 

Nyhet: Grensevilt – svensk-norskt projekt om viltförvaltning

Inslag om Grensevilt i radioprogrammet Klotet

Inslag om Grensevilt i vetenskapsradion

Följ Grensevilt på Facebook

Kontakt: Camilla Wikenros

 

Spridningsmönster och genetisk struktur hos lodjur

Kontakt: Henrik Andren

SKANDULV – det skandinaviska vargforskningsprojektet

Läs mer på SKANDULVs webbplats 

Kontakt: Camilla Wikenros

Det svenska järvprojektet

Läs mer på järvprojektets webbplats

Kontakt: Jens Persson

Laws and Claws

Laws and claws webbplats

Kontakt: Guillaume Chapron

Hjortdjurens bete på gröda – ett underrapporterat fenomen?

Kontakt: Petter Kjellander

Fästingburna sjukdomar och vilt

Läs mer om fästingprojektet hos Naturvårdsverket

Kontakt: Petter Kjellander

Skador på gröda - hur optimera skadebekämpning av vildsvin och annat klövvilt

Kontakt: Henrik Andren

Vilt och trafik

Läs mer på webbplatsen för Vilt och trafik

Kontakt: Andreas Seiler

Proaktiv förvaltning -modellering av olika scenarier för Cronic Wasting Disease, CWD, hos hjortdjur

Läs om projektet hos Naturvårdsverket

Kontakt: Henrik Andren

Från fält till flyttväg - förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet

Läs Utmaning med växande gåspopulationer på naturvårdsverkets webb

Kontakt: Johan Månsson

Rörelse- och födosökmönster hos stora betande fåglar i jordbrukslandskapet

Kunskap om tranors vanor kan minska riskerna för skadorna på jordbruksgrödor

Kontakt: Johan Månsson, Lovisa Nilsson

Mårdhundsprojektet

Mer information om Mårdhundsprojektet

Kontakt: Fredrik Dahl

Hur påverkas tjäderns beteende av vindkraftsanläggningar - en internationell jämförelse

Kontakt: Henrik Andrén

När snön smälter: Rovdjursförvaltning och ekologi i tider av förändring

Kontakt: Jens Persson   

Vargens återkomst – konsekvenser för hållbar användning av naturresurser

Kontakt: Håkan Sand

Demografi, genetik och effekt i ekosystemet av vargstammen

Kontakt: Håkan Sand

Studier av interktioner mellan varg och järv

Kontakt: Håkan Sand

Omfattning och konsekvenser av förvaltningsmässig skyddsjakt på rovdjur

Kontakt: Guillaume Chapron

Spridningsmönster, genetisk struktur och prognoser för etablering av lodjur i expanderande populationer

Kontakt: Henrik Andrén

Att minimera konflikten mellan naturvård och lantbrukare: Förutsäga och reducera risk för skördeförluster orsakade av stora betande fåglar på nationell och lokal nivå

Kontakt: Johan Månsson

Kunskapssammanställning om jaktens effekter på gäss

Kontakt: Johan Månsson

Fakta:

Vi som forskar om vilt och rovdjur sitter på Grimsö forskningsstation som ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Forskningsstationen grundades 1974 som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet. Grimsö utgör avdelningen Viltekologi inom Institutionen för Ekologi. I dag ingår den i SITES som är nationell infrastruktur av fältforskningsstationer finansierad av Vetenskapsrådet.

På Grimsö finns också Viltskadecenter som forskar, utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.

I vår forskning tillämpar och förmedlar vi ny ekologisk kunskap för att möjliggöra att biologisk mångfald bevaras och att vi kan nyttja naturresurserna vilt och skog på ett uthålligt sätt.


Kontaktinformation

Henrik Andren, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
henrik.andren@slu.se   0581-697302, 070-2184406

Petter Kjellander, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
petter.kjellander@slu.se 0581-697337                           

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se