Växtskydd i jord- och skogsbruk

Senast ändrad: 07 februari 2019
snytbagge-kutlurnatten.jpg

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som de angriper. Vi forskar också om hur man ska kunna skydda grödor mot större djur som tranor, gäss och vildsvin.

Publikationer

 

Publikationer från institutionen för ekologi

Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Institutionen består av sex större forskargrupper.
De som framförallt studerar växtskydd är skogsentmologi  och lantbruksentomologi

 

Exempel på aktuella projekt

Biologisk bekämpning av skadegörare på tomat i Benin och Tanzania

Nyhet om tomatprojektet på SLU:s webb

Kontakt: miriam.karlsson@slu.se

Avancerat integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Läs mer hos stiftelsen Lantbruksforskning

Kontakt: Riccardo Bommarco

Snytbaggen

Projekt och nyheter om snytbaggar

Nyheter om snytbaggen på Twitter

Kontakt: Göran Nordlander, Adriana Puentes

 Granbarkborren

Granbarkborren - biologi, skador och forskning

Kontakt: Martin Schroeder, Åke Lindelöw

Spridningförmåga hos skadeinsekter i skog och deras parasitoider            

Kontakt: Maartje Klapwijk

Etablering och tidig upptäckt av invasiva skogsskadeinsekter

Läs mer hos Formas 

Kontakt: Martin.Schroeder@slu.se

Flyktiga ämnen från grannväxterna höjer försvarsberedskap hos andra växter

Kontakt: Adriana Puentes

Att minimera konflikten mellan naturvård och lantbrukare: Förutsäga och reducera risk för skördeförluster orsakade av stora betande fåglar på nationell och lokal nivå

Kontakt: Johan Månsson

Rörelse- och födosökmönster hos stora betande fåglar i jordbrukslandskapet

Kontakt: Johan Månsson, Lovisa Nilsson

Hjortdjurens bete på gröda – ett underrapporterat fenomen?

Kontakt: Petter Kjellander

Kartering av födovävar för effektivt biologiskt växtskydd mot insekter

Kontakt: Riccardo.Bommarco@slu.se

Avancerat integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Kontakt: Riccardo.Bommarco@slu.se

Kan redundana predatorsamhällen bidra till stabil biologisk bekämpning i framtiden?

Kontakt: Mattias.Jonsson@slu.se  

Blomstersremsors påverkan på nyttiga och skadliga markdjur

Kontakt: Maria Viketoft

Appeal - Bedömning och värdering av den biologiska bekämpningens potential i det europeiska jordbrukslandskapet

Appeal -  mer information om projektet

Pressmeddelande Bladlössens fiender utvärderas i en ny modell

Kontakt: Mattias.Jonsson@slu.se


Kontaktinformation

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
christer.bjorkman@slu.se  018-671532, 0705-581532

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se