Sveriges lantbruksuniversitet

Bihälsa

Vi studerar sjukdomar hos honungsbin, hur de sprider sig inom och mellan bisamhällen, hur bins hälsa påverkas av sjukdomar men även andra faktorer i miljön som bekämpningsmedel och biodlingsmetoder. Vi forskar också om hur honungsbin försvarar sig mot sjukdomar. Friska bin är viktigt både för kommersiella biodlare och hobbybiodlare men också indirekt för oss alla genom den pollinering de utför. Ungefär en tredjedel av det vi äter är direkt eller indirekt beroende av insektspollinering.
Loading…