Sveriges lantbruksuniversitet

Insekter som mat

Nu får vissa insekter säljas som mat meddelade Livsmedelsverket i oktober 2020. SLU har tvärvetenskaplig forskning om matinsekter. Här finns forskare som arbetar med allt från insekters ekologi, deras sjukdomar, beteende, näringsbehov och frågor om matrisker och etik. Här har vi samlat några nyheter och annan information om vår forskning. Följ gärna forskarna på blogg.slu.se/crickets-as-sustainable-food/
Loading…