Hoppa till huvudinnehåll

Forskning om insekter

Vi studerar insekter och hur de samspelar med andra organismer i skog och i jordbrukslandskapet. Insekter som ställer till med skador, hotade insekter och insekter som vi har nytta av. Ekologisk kunskap behövs både för att minska skador och bevara biologisk mångfald.

Svart skalbagge med vita fläckar.

Riskvärdering av skadegörare

En enhet på SLU arbetar med riskvärdering av nya växtskadegörare som stöd till Jordbruksverket. Skadegörarna kan vara insekter, nematoder, kvalster, svampar, bakterier eller virus.
Publicerad: 18 februari 2022 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se
Loading…