Hoppa till huvudinnehåll

Insekter

Vi studerar insekter och hur de samspelar med andra organismer i skog och i jordbrukslandskapet. Insekter som ställer till med skador, hotade insekter och insekter som vi har nytta av. Ekologisk kunskap behövs både för att minska skador och bevara biologisk mångfald.

Man pratar med barn, på hans tröja står det Krypmästare

Forskning om insekter

Insekter är viktiga för flera av våra forskar-grupper. Läs också våra nyheter om insekter.

 

Kontakta en samverkanslektor

Vi har tre samverkanslektorer som kan svara på frågor om insekter. Mats Jonsell är samverkanslektor i skogsentomologi. Velemir Ninkovic i växtskydd. Eva Forsgren i biodling och bihälsa.

Kvinna vid bikupa

Skogsskadecentrum

Ska förebygga och övervaka skogsskador genom att ta fram ny kunskap och synliggöra det som händer i skogen. Handlar bland annat om insekter.

Forskare i fält

SLU Centrum för biologisk kontroll

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer.

Nyckelpiga

Snytbaggewebben

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor är ett problem för skogsbruket. Snytbaggens biologi och aktuell forskning.

Insekt

Svar på granbarkborrefrågor

Torrt och varmt väder har gynnat granbarkborrarna och denna lilla insekt har därför varit i fokus de senaste åren. Här svarar vi på frågor!

Granbarkborre.

Riskvärdering av skadegörare

En enhet på SLU arbetar med riskvärdering av nya växtskadegörare som stöd till Jordbruksverket. Skadegörarna kan vara insekter, nematoder, kvalster, svampar, bakterier eller virus.

Svart skalbagge med vita fläckar.
Publicerad: 11 juli 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…