SLU-nyhet

Stenskvättan flyger inte direkt till Afrika

Publicerad: 28 april 2015

Den gängse bilden av en flyttfågel är att den är i Sverige på sommaren och sedan flyttar den till ett annat ställe på vintern. En ny studie från SLU nyanserar den bilden. Stenskvättorna stannar i flera veckor vid länderna runt medelhavet både på väg till och från Afrika.


Märkt stenskvättehona tillbaka efter att ha varit i medelhavet och i Afrika söder om Sahara. Foto: Tomas Pärt

- Det var oväntat för mig. Man vet inte så mycket om småfåglarnas flyttmönster för tekniken som gör det möjligt att följa dem är relativt ny, säger Debora Arlt, vid institutionen för ekologi som är en av forskarna bakom studien.

Genom att märka stenskvättorna med ett instrument som registrerar data, en datalogger, har de sett att de stannar cirka tre-fyra veckor vid medelhavet på hösten och två-tre veckor under våren.

Stenskvättorna flyttar långt och till viss del kan veckorna vid medelhavet handla om att de vilar och äter innan de fortsätter till och från området söder om Sahara. Men det kan inte vara hela förklaringen. Särskilt förvånande är det att de mellanlandar så länge vid vårflytten. Det är en fördel att vara på plats tidigt och komma i gång med häckningen. Varför hänger de då nere vid medelhavet i flera veckor?

Debora Arlt tror att det kan bero på att det fram januari och februari börjar bli väldigt torrt söder om Sahara och det börjar bli svårare att hitta insekter att äta. Det finns dock inte tillräckligt med mat i Sverige heller tidigt på våren. Kanske är det därför de avvaktar.

I mitten av 2000-talet kom datalogger som var så lätta att även småfåglar kunde märkas med dem. När forskarna fångar in stenskvättorna i Sverige kan de läsa av data som används för att beräkna fågelns uppehållsplats vid en given tidpunkt under resan. Forskarna kan inte se exakt var fåglarna har varit men de kan se att de under en längre paus hållit till i närheten av medelhavet.

Var fåglarna håller hus när de inte häckar i Sverige är viktigt att veta till exempel när man ska analysera varför en population minskar eller ökar.

- Nu när vi vet mer om stenskvättornas flyttning kan vi koppla till exempel klimatdata från dessa områden och jämföra med våra populationsdata, säger Debora Arlt.

Stenskvättorna har minskat kraftigt i Sverige även om populationen varit stabil de senaste 10-15 åren. Förändringar i klimat eller livsmiljön i deras övervintringsområden skulle kunna vara bidragande faktorer.

Det finns också studier av andra arter av flyttande småfåglar som visar på ett mer varierat flyttmönster med längre stopp på vägen.

Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Animal Migration.

 


Kontaktinformation