Om oss

Senast ändrad: 21 september 2021
Tre glada människor dricker kaffe och äter bulle.

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

Institutionen för ekologi är en av SLUs största institutioner med högkvalitativ forskning, stor vetenskaplig produktion, omfattande samverkan med samhället och höga betyg på de grundutbildningskurser vi ansvarar för.

Vill du ha kontakt med oss?

Här hittar du mer information om

Vår forskning

Våra kurser

Vår samverkan

Vår fortlöpande miljöanalys

Forskare runt brasan.
Institutionen besöker brandfältet utanför Sala. Foto: Anna Lundmark
Två personer gräver lupiner.
Vi bekämpar blomsterlupin utanför Ekologicentrum. Foto: Anna Lundmark
Fyra unga människor pratar och skrattar.
Insitutionens symposium i Sala 2019. Foto: Anna Lundmark
Hus och gula blommor, Grimsö.
Grimsö forskningsstation på försommaren. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Fyra personer i jultröjor.
Vinnarna ivår jultröjetävling. Foto: Anna Lundmark

Fakta om institutionen

 • Här hittar du oss som jobbar på institutionen för ekologi personallista.
 • Vi finns på Grimsö forskningsstation i Västmanland och på Ultuna i Uppsala
 • Tillsammans med institutionen för växtproduktionsekologi bildar vi Ekologicentrum.
 • Viltskadecentrum tillhör oss. Det är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle.
 • Vi hyser också delar av Riskvärdering av växtskadegörare. Den del som handlar om insekter.
 • Institutionen har ansvar för sex ämnen och forskargrupper/enheter knutna till dessa: Skogsentomologi, Landskapsekologi, Insektsekologi, Naturvårdsbiologi, Markekologi, Viltekologi, Lantbruksentomologi, Systemekologi.
 • Institutionen tillhör två fakulteter – Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och Fakulteten för skogsvetenskap.
 • Vi har en bred samverkan med till exempel skogsägare, jordbrukare, jägare, fågelskådare, myndigheter, naturvårdsorganisationer och politiker. Vi träffar också allmänheten till exempel när vi deltar på Scifest.
 • Vi är aktiva inom Fortlöpande miljöanalys. Projekten rör landskap, vilt och skogsskador.
 • Grimsö forskningsstation ingår i SITES. SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning.
 • Vi bedriver grundutbildning inom ekologi, biologi och miljövetenskap (där vi också examinerar självständigt arbete). 
 • Tillsammans med andra institutioner driver vi forskarskolan Ekologi -grunder och tillämpningar.
 • Vi har ett gemensamt miljöcertifikat tillsammans med institutionen för växtproduktionsekologi, Artdatabanken och Centrum för biologisk mångfald. Vi arbetar förstås med vår negativa påverkan på miljön, tex att minska utsläpp från resor, inköp och energiförbrukning. Men vi fokuserar också på vår positiva miljöpåverkan, det vill säga att vår forskning, samverkan och utbildning bidrar till ett hållbart samhälle.

Adress Uppsala

Postadress:

Institutionen för ekologi
Box 7044
75007 Uppsala

Besöksadress:

Institutionen för ekologi
Ulls väg 16
75651 Uppsala

Leveransadress (tunga/skrymmande lev.):

Lennart Hjelms väg 5
75651 Uppsala

Telefon: 018-671000 (vx)

Fax: 018-672890

 

Adress Grimsö

Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Seminarieserie

Seminarierna hålls vanligtvis på tisdagar kl 13.00 i Tammsalen i Ekologicentrum, Uppsala. För aktuellt program se kalendariet. Det finns möjlighet att prenumerera på kalendariet via RSS. Seminarierna hålls på engelska och alla är välkomna att komma och lyssna. En separat seminarieserie ordnas vid Grimsö forskningsstation.

Du hittar seminarierna och annat som händer i kalendern

Fakta:

Bilden på förstasidan, spindelnätet, kommer från Wikimedia Commons. Fotograf Luc Viatour/www.Lucnix.be 


Kontaktinformation

Astrid Taylor och Sönke Eggers, prefekter
Institutionen för ekologi
ekol-prefekt@slu.se 

Maartje Klapwijk, Universitetslektor, studierektor för doktorandutbildningen
Institutionen för ekologi 
maartje.klapwijk@slu.se 018672402

Ida Kollberg och Maria Viketoft, Studierektorer för grundutbildningen
Institutionen för ekologi
ekol-studierektorGU@slu.se

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335