Följ ekologiinstitutionen i sociala medier

Senast ändrad: 12 juli 2018
sociala-medier-ekologi.jpg

Är du intresserad av forskning om bin eller vilt? Vill du få en inblick i forskningen via våra forskare? Följ oss på sociala medier!

Facebook

Ekologicentrum - här kan du följa vad som händer på institutionerna för ekologi respektive växtproduktionsekologi. Vem har spikat, nya intressanta artiklar och berättelser från fält, lab och kontor. 

Grupp för Grimsö forskningsstation - öppen för alla som vill diskutera viltfrågor

Department of Ecology for equal opportunities -  tips om hur vi kan arbeta med lika villkor framförallt inom universitsvärlden men också i samhället i stort  

SLU Bee Research - för alla som är intresserad av biodling och forskning om bihälsa

Viltskadecenter - följ arbetet på Viltskadecentrum

Grensevilt

Viltbiologkurs på Grimsö   

Twitter

Följ en forskare på twitter! Det ger bra inblick i både vår verksamhet och forskning om ekologi i allmänhet. Våra tweets är våra egna, inte institutionens eller SLU:s.
Saknar du någon i listan, kontakta anna.lundmark@slu.se.

@BommarcoLab      
Ekosystemtjänster i jordbruk, insekter, pollinering, växtskydd på SLU

@puentes_adri
Adriana Puentes Forskare. SLU Hur kan vi använda växtens försvar i kampen mot skadeinsekter?

@KaisaTorppa 
Doktorand i markekologi. Födovävar i mark och hållbart jordbruk. 

@mattiasjonsso14
Mattias Jonsson 
Forskare på SLU. Växtskydd, bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster, livsmedelssäkerhet och andra saker som jag tycker är viktigt.

@MZmihorski ‏
Michal Zmihorski
Ekolog - fåglar, skogar, jordbrukslandskap, statistik

@CBC_SLU
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, forskar på bekämpning av skadegörare med levande organismer vid SLU.

@fugelpitch
Jonas Josefsson  ‏

@ilmenichetti
Lorenzo Menichetti
postdoktor systemekologi

@lenahedymaria
Lena Gustafsson
Ekolog som forskar om biologisk mångfald, naturvård och skog vid SLU i Uppsala. 

@wwwsnytbaggese
Snytbaggen - biologi och aktuell forskning 

@AnnaQLundmark
Anna Lundmark Kommunikatör på Ekologicentrum, SLU

Blogg

Syrsor som hållbar mat

Wikipedia

Vi är aktiva i SLU:s Wikipedia-projekt  

Youtube

Det finns mycket från vår verksamhet på Youtube. Till exempel:

Vi måste prata om skogen - mycket bra filmer från Future Forest, bland annat med forskare från oss

Korta presentationer om vår forskning

Viltskadecenter 

Rädda honungsbiet! Film från Formas om vår forskning om bihälsa

Instagram

Viltskadecenter


Kontaktinformation

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335