Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarenheter

Vi har åtta enheter som fokuserar på de olika vetenskapliga ämnen som institutionen för ekologi har ett särskilt ansvar för: skogsentomologi, lantbruksentomologi, insektsekologi, naturvårdsbiologi, systemekologi, viltekologi och markekologi.