Sveriges lantbruksuniversitet

Forskargrupper

Vi har åtta större forskargrupper som fokuserar på olika vetenskapliga ämnen som: skogsentomologi, lantbruksentomologi, insektsekologi, naturvårdsbiologi, systemekologi, viltekologi och markekologi.
Loading…