Insektsekologi

Senast ändrad: 25 maj 2019
trofiska-interaktioner.jpg

Nästan alla djur på jorden är insekter - både när det gäller antalet arter och biomassa. För att förstå varför insektssamhällen är uppbyggda som de är, måste vi förstå hur olika arter samspelar med varandra i tid och rum, hur det påverkar deras förekomst och vad det har för betydelse för ekosystemens funktion.

img_6846_malin_ek.jpg
Klibbiga blomattrapper användes för att fånga insekter som pollinerar fjällsippor. Flugorna på bilden visade sig vara nyckelpollinatörer i Arktis. Foto: Malin Ek.
gronland.jpg
En av Sveriges genom tiderna största uppfinningar – en Malaisefälla, uppfunnen av René Malaise – på tundran i nordöstra Grönland. Fotograf: Kristiina Visakorpi
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383