Insektsekologi

Senast ändrad: 25 maj 2019

Nästan alla djur på jorden är insekter - både när det gäller antalet arter och biomassa. För att förstå varför insektssamhällen är uppbyggda som de är, måste vi förstå hur olika arter samspelar med varandra i tid och rum, hur det påverkar deras förekomst och vad det har för betydelse för ekosystemens funktion.

Fluga på blomma vit och gul blomma av papper.
Klibbiga blomattrapper användes för att fånga insekter som pollinerar fjällsippor. Flugorna på bilden visade sig vara nyckelpollinatörer i Arktis. Foto: Malin Ek.
En av Sveriges genom tiderna största uppfinningar – en Malaisefälla, uppfunnen av René Malaise – på tundran i nordöstra Grönland. Fotograf: Kristiina Visakorpi
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se