Skogsentomologi

Senast ändrad: 27 augusti 2018
skogsentomologi-ingress.jpg

Skogsentomologi är tillämpad ekologi med rötter i alltifrån skogsskötsel till insekters populationsbiologi och beteende. I centrum för skogsentomologin står skogens skadeinsekter och hur man motverkar insektsskador för skogsbruket

Under senare år har fältet breddats till att omfatta skogsekosystemets hela insektsvärld med särskilt fokus på betydelsen av död ved. Här har samarbetet med forskare inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området öppnat för ny forskning som rör den möjliga konflikten mellan olika mål i form av olika ekosystemtjänster. Samspelet mellan skadegöraren, dess fiender och värdträdet är centralt för att vi ska förstå hur insektshärjningar uppkommer och hur vi bäst skall kunna motverka skador.

Du hittar många av våra projekt under Växtskydd i jord- och skogsbruk

 


Kontaktinformation

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
christer.bjorkman@slu.se  018-671532, 0705-581532

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se