Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 7
Martin Bolinder
Martin Bolinder
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-672257
E-post: martin.bolinder@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaMaria Gmach
Maria Gmach
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-673402
E-post: maria.gmach@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaAchim Grelle
Achim Grelle
Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-672555
E-post: achim.grelle@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaHannes Keck
Hannes Keck
Doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-672426
E-post: hannes.keck@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaThomas Kätterer
Thomas Kätterer
Professor vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-672425
E-post: thomas.katterer@slu.se

Arbetsbeskrivning: Processer i terrestra ekosystem; kol- och kväveomsättning i agroekosystem; systemanalys; mark-växt interaktioner; fastläggning av kol i marken; nedbrytning av organiskt material i marken; kvävetransport i marken; rötter; växtnäring; markbördighet; modellering

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaLorenzo Menichetti
Lorenzo Menichetti
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-673402
E-post: lorenzo.menichetti@slu.se

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaGöran Ågren
Göran Ågren
Extern resurs vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi

Telefon: 018-672449
E-post: goran.agren@slu.se

Arbetsbeskrivning: omsättning av kol och kväve i terrestra ekosystem, matematiska modeller, teori, teoretisk ekologi, ekosystemekologi

Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16 , UppsalaLoading…