Viltekologi

Senast ändrad: 08 juli 2019
Liten vargvalp i famnen på en forskare med måttband i handen. Foto.

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilda djur och fåglar. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige de finns och genetiska studier. Vi forskar också om människors attityder till rovdjur och vad man kan göra för att minska konflikter mellan människor och vilt.

Viltekologiforskningen hittar du på SLU forskningsstation i Grimsö som är en del av institutionen för ekologi.

Vilt i jordbrukslandskapet

Viltekologi är uppdelat i två delar. Petter Kjellander leder forskningen om vilt och viltskador i jordbrukslandskapet. Ofta i perspektivet av den pågående utveckling av nya landsbygdsbaserade näringar med koppling till jakt- och ekoturism som gror på många håll i Sverige såväl som internationellt.

Tre stora framtidsfrågor rör:

  • Markanvändningskonflikter. Det kan vara mellan uppfödning av får och utbredningen av varg eller jordbrukets förutsättningar eller vildsvinets framfart
  • Sjukdomars spridning mellan människa och djur samt mellan husdjur och vilt.
  • Restaurering av förlorade ekosystems flora och fauna.

Dessa frågor är redan idag viktiga, men ett förbättrat underlag från modern biologisk, ekonomisk, medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning behövs för att finna långsiktiga, ekologiskt hållbara och för avnämarna acceptabla lösningar i ett samhälle och landskap under ständig förvandling.

Personal inom Viltekologi jordbruk

Vilt i skog

Henrik Andrens forskargrupp inriktar sig på populationsdynamik och ekologi hos vilt, samt de processer som påverkar utbredning och täthet av vilt i skogslandskapet. Forskningen handlar bland annat om samspelet mellan predatorer och deras bytesdjur. Vi undersöker och förutsäger hur olikaviltpopulationer påverkas av förvaltningsåtgärder (till exempel jaktstrategier) eller markanvändning (till exempel skogsbruk och infrastruktur).

Personal inom viltekologi skog

Del av SITES

Grimsö forskningsstation ingår i SITES, där Grimsö ansvarar för viltövervakning och datatillgänglighet för att kunna studera långsiktiga förändringar i viltpopulationerna. Detta sker också inom ramen för FOMA. 

Forskargrupperna för vilt i skog respektive jordbrukslandskap och Viltskadecenter har ett nära samarbete.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Petter Kjellander, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
petter.kjellander@slu.se 0581-697337                           

Henrik Andren, professor viltekologi
Institutionen för ekologi, SLU
henrik.andren@slu.se   0581-697302, 070-2184406

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se