Det var bättre förr - det tycker i alla fall fåglarna

Senast ändrad: 11 januari 2019

En mångfald av livsmiljöer går hand i hand med en mångfald av arter. När viktiga livsmiljöer kommer på tal brukar tankarna ofta gå mot gamla skogar, träsk eller sjöar. Däremot är städer och byar något som inte särskilt många kopplar till sammanhanget. Med detta som bakgrund och drivkraft har Zuzanna Rosin undersökt byar samt den betydelse de har för biodiversiteten. Resultatet är något som förmodligen ändrar uppfattningen om att all bebyggelse är dåligt för den biologiska mångfalden.

Berlinmurens fall 1989 innebar slutet för Polens isolation från västvärlden och därmed skedde en stor tillströmning av nya idéer och tekniker in i Polen. Dessa bidrog till att modernisera stora delar av det polska samhället, däribland jordbruket.

 

En omvälvande tid

Förändringen kom i rasande takt och innebörden blev en förändrad markanvändning, ökad urbanisering och ett förnyat jordbruk vars enda syfte var en effektiv produktion av mat. På landsbygden försvann fler och fler gamla hus och flera små åkrar blev till enorma monokulturer. Den biologiska mångfalden minskade och tydligen verkade denna minskning gå hand i hand med ombyggnationen av landsbygden, något som Zuzanna Rosin upptäckte under sin forskning på jordbruksfåglar i byar och närliggande miljöer.

Föddes med fågelintresse

- Vissa intressen föds man med, säger Zuzanna när hon frågades om var hennes fascination för biologi och fåglar kom ifrån.
Hon är uppvuxen i en liten by i nordvästra Polen men hennes intresse för naturen ledde henne till universitetet i Poznań. Hon valde att skriva sin doktorsavhandling på polymorfism hos snäckor men hennes vetenskapliga intresse för fåglar uppenbarade sig framför allt under ett samarbete som universitetet i Poznań genomförde tillsammans med andra europeiska universitet, däribland SLU.

Fågellivet i byarna

Att undersöka biodiversitet i byar kan tyckas vara ett annorlunda val då de flesta tänker på skogar eller våtmarker när man pratar om biologisk mångfald. Men Zuzanna hade förundrats över det sprudlande livet i byar under sina resor genom Polen och därmed föddes idéen om att undersöka fågellivet i byar grundligare.
Det Zuzannas studier påvisade var att byar med äldre bondgårdar och hus innehar en större biodiversitet än byar med nya byggnader. När vi frågade henne om hon blev förvånad över studiens resultat skakar hon på huvudet och svarar “Inte direkt...”. Det som däremot förvånade henne var att byar nästan hyste samma artdiversitet som ekotoner (extremt artrika områden). En ekoton är ett övergångsområde mellan två livsmiljöer där flera arters samhällen möts och integreras. Förlusten av dessa gamla hus och bondgårdar kan alltså ha ödesdigra konsekvenser för fågellivet i landsbygdsområden.

Alla kan göra en insats

Men problemet är egentligen inte att nya hus och bondgårdar byggs utan snarare hur de byggs. Det är just sammansättningen av alla olika livsmiljöer som gör skillnad. Varje litet träd, damm, fågelmatare och ogräs i gräsmattan främjar artdiversitet vilket är något som Zuzanna vill betona.
- Alla kan göra någonting för biodiversiteten, även om du bor i en lägenhet kan du alltid hänga ut en fågelmatare, säger Zuzanna. Så visst var det på sätt och vis bättre förr, men   om vi gör saker på rätt sätt och jobbar tillsammans kommer framtiden bli ännu bättre.

Av Christian Baum Husberg och Vigge Ulfsson, Rosendalsgymnasiet

De utgick ifrån den vetenskapliga artikeln:
Villages and their old farmsteads are hot spots of bird diversity in agricultural landscapes, Journal of applied ecology, Zuzanna Rosin et alForskaren Zuzanna Rosin med Vigge Ulfsson och Christian

Fakta:

SLU+Rosendalsgymnasiet

Elever på Rosendalsgymnasiet i Uppsala har intervjuat ekologiforskare på SLU. Sen skrev de artiklar med tonåringar som målgrupp. Resultatet är webbtidningen Pussel. Artiklarna är illustrerade av Ruholah Moradi som tidigare varit elev på Rosendalsgymnasiet. 

Läs flera av artiklarna (pusselbilden på ingångssidan kommer från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sky_puzzle.jpg)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se