Provtagning för forskning om amerikansk yngelröta

Senast ändrad: 11 juli 2023
Kletiga rester av yngel på pinne.

Eva Forsgren på SLU studerar hur bisjukdomen amerikansk yngelröta sprids och upprätthålls i särskilt drabbade områden. Det kan göra det lättare att spåra och kartlägga smitta. Målet är att ge underlag till lagstiftning om och åtgärder mot sjukdomen. På uppdrag av SLU ska Lotta Fabricius Kristiansen på Apinordica AB ta prover hos biodlare.

Det handlar om två projekt om Amerikansk yngelröta:

I ett projekt som finansieras av Nationella honungsprogrammet ska Eva Forsgren och hennes kollegor studera:

  • Hur sportalen i prover av vuxna bin korrelerar till angreppsgraden av amerikansk yngelröta.
  • Följa hur sportalen i en biodling förändras över tid efter att samhällen med sjukdomssymptom upptäckts och destruerats.
  • Hur stor risken är för sjukdomsåterfall säsongen efter utbrott.

Det andra projektet är finansierat av Formas. Där ska forskarna:

  • Studera släktskap mellan bakterieisolat.
  • Undersöka genetisk variation av bakterieisolat av P. larvae på nationell och europeisk nivå.
  • Detaljstudera områden med högt smittryck.
  • Länka närbesläktade bakterieisolat till sjukdomsutbrott och flyttning av bisamhällen i särskilt drabbade områden.
  • Över tid provta och övervaka en yrkesbiodling med återkommande sjukdomsproblem för att undersöka hur sjukdomen sprids och upprätthålls i en större biodling.
  • Undersöka om flera bakteriestammar/sjukdomskällor samtidigt kan orsaka sjukdom i ett bisamhälle.

Provtagning

SLU har avtalat med  Lotta Fabricius Kristiansen på Apinordica AB att utföra provtagningen. Så tidigt som möjligt under säsongen 2018 ska  5-6 biodlare med sjukdomsutbrott identifieras. Vi uppmanar bitillsynsmän som misstänker amerikansk yngelröta i ett bisamhälle att både kontakta handläggaren på länsstyrelsen (som vanligt) men även lotta.fabricius@apinordica.se som ger instruktioner och sedan kommer till platsen för att inspekterar biodlarens samhällen.

Vid något sjukdomsutbrott ska hela, sjuka samhällen avdödas och frysas (bin och yngel) för senare transport till SLU. Det är viktigt att inga samhällen avdödas innan kontakten med Lotta har tagits.

Troligtvis kommer proverna att tas på bigårdar i Skåne, Halland och Kronoberg, men det beror förstås på var amerikansk yngelröta först rapporteras. Vi uppskattar att vi kommer att provta total cirka 100 bigårdar under 2018 och 2019.

För frågor angående provinsamlandet kontakta Lotta Fabricius Kristiansen, lotta.fabricius@apinordica.se eller, 070 735 28 58

För frågor angående projekten kontakta Eva Forsgren, eva.forsgren@slu.se, 018 67 20 83

 

Fakta:

Amerikansk yngelröta  (som orsakas av den sporbildande bakterien Paenibacillus larvae) är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns inom biodlingen. Om sjukdomen får fäste i en biodling eller ett område är den mycket svår att bli av med.
Bin har normalt relativt stor motståndskraft mot sjukdomen, och det är därför först när smittrycket blir för högt som sjukdomssymptom utvecklas. Infekterade, döda larver innehåller miljontals infektiösa bakteriesporer som kan spridas i en biodling eller ett område.
Därför är det viktigt med en så bra kartläggning som möjligt när smittspridning skall begränsas.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation