Sveriges lantbruksuniversitet

Fråga oss om ekologi och/eller växtodling!

Har du frågor om naturvård, biodling samt ett hållbart skogsbruk och jordbruk? Våra forskare på Ekologicentrum svarar gärna! Här finns experter på växtskydd (inklusive ogräs), biodling, odling av grödor, naturvård och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet och skog. Vi studerar många olika organismer - inte minst markorganismer, insekter och vilt.

 

Publicerad: 01 februari 2019 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se
Loading…