Vid vilka kuster kan djuren dricka ur havet?

Senast ändrad: 20 augusti 2018

Frågeställaren har noterat att vilda däggdjur dricker vatten direkt ur havet vid Sörmlandskusten. Men var är det möjligt är frågan som vi fått in till Ekologicentrums frågelåda. Stefan Gunnarsson på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa har hjälpt oss att svara på denna fråga.

Fråga

Jag bor vid Sörmlandskusten och här dricker de vilda däggdjuren Östersjövatten i torkan. Men hur långt längs kusten är detta möjligt? Kan rådjur i Blekinge dricka havsvatten? Kan de i Bohuslän?

Svar

Alla däggdjur har ungefär samma saltkoncentration i kroppen som människor, vilket är ca en tredjedel av vad havsvatten i oceanerna har. Däggdjur kan alltså inte klara sig på havsvatten. Om koncentrationen av salt är lägre kan en begränsad mängd salt vatten drickas. Njurarna utsöndrar saltöverskottet, men klarar bara en begränsad mängd saltvatten. Så det korta svaret är att rådjuren inte kan dricka havsvattnet i Bohuslän och troligen inte någon större mängd av vattnet längs Blekingekusten. Så gränsen för att dricka Östersjövatten går kanske i Kalmarsund.

Det är få däggdjur som använder sig av svettning för att reglera temperaturen i samma utsträckning som människor. Därmed klarar djuren sig på mindre mängd vatten. Vi människor är ju evolutionärt mer anpassade för afrikansk hetta och använder framför allt svettning för att få ner kroppstemperaturen. Därmed är vi mer beroende av god vattentillgång än andra djur.

Våra vilda djur är bättre anpassade än vi för nordiskt klimat med kalla vintrar, och värmeperioder på sommaren.  Somrarna på norra halvklotet var varma förr också (även om det nu varit en mycket lång varm period). Det gör att djuren klarar värmen rätt hyfsat. Däremot har arktiska djur, som fjällrävarna, större problem med värmen eftersom de har svårare att flytta till svalare områden.

Våra vilda däggdjur reglerar temperaturen genom att hässja (flämta), öka blodgenomströmningen i kroppsdelar där huden är tunn, t.ex. öronen, uppsöka svalare platser, minska aktiviteten under den varmaste delen på dagen, eller helt enkelt migrera till svalare områden. (Pälsen kan i viss mån isolera mot värme.) En del djur är dessutom bra på att själva göra vatten av kolhydrater och fett genom att justera sin ämnesomsättning. Det är så t.ex. sälarna gör, eftersom de inte kan inta några stora mängder saltvatten. 

Stefan Gunnarsson, samverkanslektor i uthållig animalieproduktion i stora besättningar


Kontaktinformation