Bli en ännu bättre naturvårdare

Senast ändrad: 08 april 2019
insektskurs-ingress.jpg

Arbetar du praktiskt med naturvård? Eller vill du göra det i framtiden? SLU:s distanskurser om insekter, kryptogamer och svampar ger dig en bra grund. Spännande diskussioner, roliga exkursioner och nya kunskaper väntar dig i höst.

Ny kurs om insekternas mångfald

Man kan säga att nästan alla djur på jorden är insekter - både när det gäller antalet arter och biomassaMen samtidigt är många insektsarter rödlistade, ofta på grund av att deras livsmiljöer har  blivit en bristvara.

Insekter är viktiga i alla ekosystem på land – och för dig som naturvårdare är det centralt att ha grundläggande kunskaper om dem. Därför är vi glada att kunna erbjuda kursen Insekternas mångfald och bevarande i höst.

Fokus på kursen ligger på praktiska aspekter såsom fältkännedom om insekter och deras livsmiljöer, inventeringsmetodik, artbestämning och rapportskrivning, men kursen innehåller också teori om insekternas mångfald, dess betydelse och bevarande. 

Efter avslutad kurs kan du själv genomföra en insektsinventering, utvecklat din förmåga att känna igen arter och grupper och dra slutsatser om vad resultatet betyder för naturvården.
Läs mer om kursen Insekternas mångfald och bevarande

Ansök direkt på antagning.se (välj denna länk om den gröna knappen inte funkar i din webbläsare)

Huvudlärare för kursen är Mats Jonsell – insektsforskare och välbekant för många som redaktör för entomologisk tidskrift.

Unik kurs om kryptogamer

Kursen Kryptogamer och naturvård är den enda kursen i Sverige som är fokuserad på kryptogamer och deras bevarande. Den är populär och många som arbetar med naturvård har redan gått den.

Kryptogamer används alltmer inom praktisk naturvård i Sverige och många andra länder. Med denna kurs får du en aktuell översikt och fördjupad inblick i hur kryptogamer (storsvampar, mossor och lavar) används inom praktisk naturvård, lära dig känna igen naturvårdsintressanta arter, får en presentation av aktuell naturvårdsinriktad forskning samt diskuterar kryptogamers biologi och vilken skötsel eller andra åtgärder som gynnar eller missgynnar dem.

Under kursen träffas vi vid tre tillfällen, vardera under tre dagar för att besöka miljöer med många naturvårdsintressanta kryptogamer.

Läs mer om kursen Cryptogams and Nature Conservation

 Ansök direkt på antagning.se (välj denna länk om inte den gröna knappen funkar i din webbläsare)

Ansvarig för kursen är Göran Thor som har forskat om lavar i många år. Han är också en av de lärare på SLU som fått titeln Excellent lärare – ett kvitto på pedagogisk skicklighet.

Svamp och ännu mer om svamp

Vi ger en översiktskurs och en påbyggnadskurs för dig som kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Mykologikurserna ges sedan 2018 vid SLU i Uppsala. Kurserna vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student, vill bli svampkonsulent eller på olika sätt i ditt arbete jobbar eller vill jobba med svamp, till exempel inom naturvård.

Läs mer om svampkurserna och ansök!

Kursledare är Anders Dahlberg, forskare och svampexpert på SLU.


Kontaktinformation

Mats Jonsell, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Göran Thor, lavar
ArtDatabanken, SLU
goran.thor@slu.se018-672419

Anders Dahlberg, professor, Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
anders.dahlberg@slu.se, 018-671598