Spännande kurs om lavar och mossor

Senast ändrad: 21 september 2020
Grön buskig lav på trädstam. Foto

Kryptogamer och naturvård är fokuserad på kryptogamer (lavar, mossor och storsvampar) och deras bevarande. Den är populär och många som arbetar med naturvård har redan gått den.

Kryptogamer används mycket inom praktisk naturvård i Sverige och många andra länder. De finns till exempel arter som kan användas som indikatorer för områden med speciella naturvärden. Andra arter kan vi utnyttja i samband med miljöövervakning.

Praktisk kunskap

Med denna kurs får du:

  • En aktuell översikt och fördjupad inblick i hur kryptogamer (storsvampar, mossor och lavar) används inom praktisk naturvård.
  • En inblick i kryptogamarter vilka används som indikatorer för miljöer med höga naturvärden liksom exempel på arter vilka används vid miljöövervakning.
  • Uppleva rödlistade kryptogamer i fält som barkkvastmossa, doftskinn och bokvårtlav.
  • En presentation av aktuell naturvårdsinriktad forskning. 
  • Kunskap om kryptogamers biologi och vilken skötsel eller andra åtgärder som gynnar eller missgynnar dem.
  • Genomföra ett projektarbete om naturvårdsintressanta kryptogamer.

Besök artrika miljöer

Under kursen träffas vi vid tre tillfällen, vardera under tre dagar för att besöka miljöer med många naturvårdsintressanta kryptogamer. Vi kan lova att du får se många intressanta, vackra och användbara arter!

Ansvarig för kursen är Göran Thor som har forskat om lavar i många år. Han är också en av de lärare på SLU som fått titeln Excellent lärare – ett kvitto på pedagogisk skicklighet. Han har också fått kunglig medalj för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård

Skäggig man tittar upp bakom sten full med lavar.
Föl med Göran Thor på äventyr bland kryptogamerna. Foto: Svante Hultengren

Kontaktinformation

Göran Thor, lavar
SLU ArtDatabanken
goran.thor@slu.se018-672419

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se