Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologikurser våren 2021

Ekologin är central för att förstå och lösa flera av de stora utmaningar mänskligheten står inför, till exempel klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökad efterfrågan på mat. Våra kurser ger dig viktiga pusselbita. Det här är kurserna som är aktuella under våren 2021.
Loading…