Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologikurser - sök nu!

Ekologin är central för att förstå och lösa flera av de stora utmaningar mänskligheten står inför, till exempel klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökad efterfrågan på mat. Våra kurser ger dig viktiga pusselbitar som behövs för att du ska kunna bidra till en hållbar, levande och bättre värld. Sök kurserna från och med 16 september.
Loading…