SLU har distanskurser om skog - naturvård och skador

Senast ändrad: 26 mars 2019
marcus-hedblom-ingress.jpg

I höst kan du fördjupa din kunskap om skog på två distanskurser på avancerad nivå. Du kan läsa om sjukdomar, insekter och annat som kan skada träd. På en annan kurs kan du lära dig mer om naturvård i skogen. Tillsammans ger dessa kurser poäng för en hel termin men du kan kombinera på många sätt. T ex finns också distanskurser på halvfart.

Skoglig naturvårdsbiologi

Vill du arbeta med naturvård på ett skogsbolag, myndighet, NGO, som blivande forskare eller internationellt? Då är kursen Skoglig naturvårdsbiologi något för dig. Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen.

Kursen bygger vidare på kunskaper om ekologi som du har från tidigare kurser på SLU eller något annat universitet genom att sätta kunskapen i ett större sammanhang. I kursen får du en fördjupad teoretisk kunskap med koppling till den senaste om naturvårdsbiologi från SLU:s lärare. Du får också ta del av kunskaper från yrkesverksamma som arbetar med skog och naturvård.

Målet är att få fördjupade kunskaper om den teoretiska bakgrunden till naturvårdsbiologi, hur naturvård kan kombineras med produktion och sociala värden, nationella och internationella lagar och andra styrsystem, vilka aktörer som verkar, samt hur man tolkar och diskuterar vetenskaplig litteratur.

Kursen är på distans så du kan sitta hemma vid din egen dator, men har man möjlighet att ta sig till våra lokaler i Umeå eller Uppsala kan man träffa lärare och kursare på plats. Alla kommer att träffas vid ett tillfälle för exkursioner i antingen Uppsala eller Umeå.

Marcus Hedblom är kursansvarig.

Sök kursen Forest Conservation Biology

Ta hand om trädens hälsa

Skogssjukdomar och angrepp av svampar och insekter är en del av ekosystemet och vi måste lära oss hur vi lever med dem. Med hjälp av det du lär dig på den här kursen kan du motverka att träd skadas och blir sjuka.

Kursen kombinerar teoretiska och praktiska aspekter på skogssjukdomar och insekter. Framförallt fokuserar vi på orsakerna till de skogsskador som drabbar skogarna och skogsägarna hårdast. Målet är att bättre förstå biologi och ekologi för insekter, svampar och hur de interagerar med skog och träd. Kursen täcker samspel mellan sjukdomen/skadeorganismen, värdträdet och miljön från molekylär nivå till ekosystemnivå.

Audrius Menkis är kursansvarig.

Sök kursen Ecology and management of disease and pests of forest trees

Fler distanskurser - om insekter, kryptogamer och svamp

SLU erbjuder också kurser om insekternas mångfald och bevarande, kryptogamer och naturvård samt en översiktskurs och en påbyggnadskurs om svamp.

Läs mer om distanskurserna som fokuserar på insekter, kryptogamer respektive svamp

studenter.jpg
På dessa båda kurser erbjuder vi intressanta exkursioner. Här undersöker studenter insekter som de hittat innanför barken på en tall.
svampar.jpg
Den här hösten har du chansen att bli riktigt duktig på skador och sjukdomar som träd kan drabbas av. Här har ett träd angripits av svamp som kan orsaka röta.
skog2.jpg
Du har också möjlighet att lära dig riktigt mycket om naturvård - olika åtgärder och den vetenskapliga bakgrunden. I båda kurserna fokuserar vi på skogen.
Relaterade sidor: