Eget eller köpt utsäde?

Senast ändrad: 19 juni 2019

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har i samarbete med växtförädlingsföretagen under lång tid drivit forskning och utvecklingsarbete i syfte att anpassa sorter till skandinaviska förhållanden. För närvarande bedrivs vid SLU ett forskningsprojekt som analyserar vilka faktorer som påverkar lantbrukarnas uppfattningar och attityder vid val av utsäde, eget utsäde eller köpt. Delta genom att klicka på knappen "Undersökning" nedan.

 

Vårt mål är att höra DIN åsikt om frågor som rör utsädeskvalitet och betydelsen av sorträttigheter till utsäde.

 

Detta projekt leds av Professor Kostas Karantininis, Hans Andersson, och doktoranden Chrysa Morfi vid SLU. Studien är en väsentlig del i hennes doktorandarbete. Närmare kontaktinformation om dessa personer hittar ni lite längre ned på sidan.

Studien förväntas bidra till att öka förståelsen för konsekvenserna av komplexiteten i svensk växtförädling. Vår förhoppning är även att studierna ska kunna bidra till en ökad konkurrenskraft inom svenskt lantbruk.

Framgången i vår forskning beror i hög grad på Ert deltagande i denna studie. Ni kan finna frågeformuläret i gröna länken ovan. Vi är givetvis mycket tacksamma om ni har möjlighet att delta i denna studie!

Adressuppgifter har erhållit från SCB (13-05-2019) och får endast utnyttjas för forskningsändamål. Resultatet av studien publiceras på ett sätt som innebär att inga enskilda lantbrukare kan identifieras. Vi kan heller inte identifiera vem som har besvarat respektive enkät. 

Konstantinos Karantininis CV-sida
Hans Andersson (Kontaktuppgifter nedan)
Chrysa Morfis CV-sida

Vill du veta mer om projektet? Läs här

Relaterade sidor:
Sidansvarig: mariah.hedlund@slu.se