Projekt

Senast ändrad: 20 januari 2021

Här presenteras en del av de externt finansierade projekt som pågår vid institutionen.

Impacts of animal welfare legislation on the farm economy across EU countries

Swedish farm animal welfare (AW) legislation has long been considered strict compared to other EU countries. It is often argued that the stricter Swedish AW rules reduces the competitiveness of the Swedish agricultural sector. However, there is no scientific evidence for this claim. Knowing the economic impact (in both positive and negative terms) of the Swedish AW legislation is vital for sound policy decision-making.

 

The overall aim of this project is to assess how AW legislation is related to the economic performance and international competitiveness of the agricultural sector in Sweden and other EU countries. The projects will study farm size and structure, productivity, import and export of animal-derived food products. Furthermore, associations between AW legislation and citizen and consumer perceptions of AW will be investigated in order to explain how demand may be affected by changes in AW legislation.

 

Project leader: Shon Ferguson

Project period: Jan 2020 - Dec 2022

Project co-workers: Helena Hansson, Lisa Höglind, Anna Wallenbeck, Sigrid Agenäs

Project funder: Formas

Total funds: 6 million SEK

 

Betydelsen av interaktioner mellan biologisk mångfald av svampar på skogsskötsel

I projektet görs en analys och värdering av påverkan på ekosystemtjänster. Projektet finansieras av Formas och görs i samarbete med institutionen för skoglig mykologi. Projektet pågår 2012-2016.

Kontaktperson: Ing-Marie Gren

COMPLEX

Complex står för Knowledge Based Climate Mitigation Systems for a Low Carbon Economy. Projektet är ett samarbete med institutionen för Energi och Teknik och finansieras av EU.

Kontaktperson: Ing-Marie Gren 

Drivkrafter för lönsam grisproduktion

I det här mångvetenskapliga forskningsprojektet vill vi ta reda på vad som förklarar de stora skillnaderna i lönsamhet mellan olika aktörer och dra slutsatser om hur de mindre lönsamma företagen kan utvecklas så att de blir lika lönsamma som de bästa. Vi vill ta fram ny kunskap om detta och samla kunskapen i en handlingsplan för hur lantbruk med grisproduktion kan använda sina resurser bättre, öka intäkterna och bli mer lönsamma. Läs mer om projektet på Drivkrafter för lönsam grisproduktion. Projektet finansieras av SLF.

Kontaktperson: Helena Hansson

Incitament för kolsänkor i skog och skogsmark inom EU

Detta projekt finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan 2012 och 2014.

Kontaktperson: Katarina Elofsson

MISTRA CP 4 - Konsumentattityder

I projektet görs studier av drivkrafter bakom konsumentattityder och beteenden relaterade till användningen av bioteknologi inom jordbruket och i livsmedelssektorn. Projektet är ett delprojekt inom MISTRA BIOTECH och pågår 2012-2015.

Kontaktperson: Carl-Johan Lagerkvist

MISTRA CP 5 - Konkurrenskraft

I projektet analyseras styrningen av svenska agri-food system och nationella och internationelal regleringar. Projektet är ett delprojekt inom MISTRA BIOTECH och pågår 2012-2015.

Kontaktperson: Konstantinos Karantininis

NutriTrade

Inom projektet NutriTrade genomförs flera pilotprojekt för att med hjälp av olika ekosystemtjänster minska mängden kväve och fosfor i Östersjön.  Den åtgärd som prövas i Sverige är odling och skörd av blåmusslor. NutriTrade är finansierat av EU genom Interreg Central Baltic-programmet. 

Kontaktperson: Katarina Elofsson

RESIPATH - Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

Projektet finansieras av Formas och pågår 2013-2016.

Kontaktperson: Ing-Marie Gren

Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion

Projektet finansieras av SLF.

Kontaktperson: Richard Ferguson

Strategier för djurvälfärd

Detta är ett mångvetenskapligt projekt där ekonomi och husdjursvetenskap integreras med syfte att undersöka hur svenska mjölkproducenter arbetar med djurvälfärd. Läs mer om projektet på Strategier för djurvälfärd. Projektet finansieras av Formas.

Kontaktperson: Helena Hansson

Styrmedel mot övergödning av Östersjön

Projektet finansieras av Forsmas och pågår 2013-2015.

Kontaktperson: Katarina Elofsson

SUSDIET - Implementing sustainable diets in Europe

Projektet finansieras av Formas och EU och pågår 2013-2016.

Kontaktperson: Yves Surry

Teknologipolitikens möjligheter: Gränslösa eller begränsade?

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår 2013-2015.

Kontaktperson: Rob Hart

TRUSTEE

TRUSTEE är ett multidisiplinärt projekt som undersöker sambanden mellan ekonomisk utveckling, markanvändning och ekosystemtjänster. Projektet finansieras av Formas och EU (FP7, RURAGRIA) och pågår mellan 2013 och 2016.

Kontaktperson: Yves Surry

Relaterade sidor:


Kontaktinformation