Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU

Senast ändrad: 24 februari 2020

I det här projektet undersöks hur djurskyddslagstiftning påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i olika EU-länder. Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar jordbruksekonomi, ekonomiska experiment, beteendevetenskap och handel med djurskydd och husdjursvetenskap.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation