Miljöekonomi

Senast ändrad: 09 september 2016
SLU_110501_6559_mkk.jpg

Hur förvaltar vi bäst våra miljö- och naturresurser? Forskningsgruppen fokuserar på frågor relevanta för miljöpolitik.

Forskningen tillämpas på flera  olika miljöområden, regioner och tidsperspektiv. Några exempel är:

  • Östersjön, dess rening och förorening,
  • kopplingar mellan klimatpolitik och koldioxidutsläpp på lång sikt
  • förväntad utveckling av marknader för naturresurser, 
  • biodiversitet och invasiva arter, 
  • bioenergi och klimatförändring

Läs mer om våra forskningsprojekt och våra publikationer.  Vi undervisar också om de nationalekonomiska verktygen som utnyttjas för teoretisk och numerisk analys av miljö- och naturresursförvaltning. Kurserna ges främst inom masterutbildningen (till exempel kostnads- och intäktsanalys, miljöpolitiska styrmedel, hållbar utveckling) men också på grundnivå (miljö- och naturresursekonomi generellt).

Pågående projekt

Kontaktinformation

Katarina Elofsson, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
katarina.elofsson@slu.se, 018-67 17 98      

Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se