Internt

Senast ändrad: 27 augusti 2020

I menyerna nedan finns länkar och dokument samlade som rör administrativa frågor kring din anställning, resor, arbetsmiljö etc.

 

Anställning och personal

Anställd vid institutionen för ekonomi

Institutionens värdegrund, vision och mål

Institutionens Introduktion för nyanställd

Mall för medarbetarsamtal

 

Handlingsplan för Lika villkor på institutionen för ekonomi

Strategi för Lika villkor för NJ-fakulteten

NJ-fakultetens delegationsordning

 

Kontakt

Assem Abouhatab, Lika villkorsrepresentant 
Ida Skeppström, Personaladministratör

Arbetsmiljö

Protokoll efter undersökning av  arbetsmiljön

Mall för skyddsrondsprotokoll

Skyddsrond, Uppsala 2017-10-19

Skyddsrond, Lund, 2015-05-21

Skyddsrond, Uppsala, 2015-03-16

Handlingsplan för risker funna vid Skyddsronder

Psykosocial arbetsmiljö 2015

Handlingsplan/riskbedömning för risker uppkomna vid Psykosocial arbetsmiljökontroll

Handlingsplan/riskbedömning för risker uppkomna vid analys av risker vid förändring av verksamhet, framtagen vid Skåvsjöholm 2015(Kommer inom kort)

Protokoll samverkansgruppen

Samverkansgruppen 22/5 2017

Samverkansgruppen 11/1 2017

Samverkansgruppen 12/10 2016

Samverkansgruppen 15/6 2016

Samverkansgruppen 20/1 2016

Lagar och föreskrifter

AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AML - Arbetsmiljölagen

AMF - Arbetsmiljöförordningen

Kontakter

Ruben Hoffman, skyddsombud
Mariah Fernkvist, utrymningsledare

Miljöarbete

SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 5 november 2020 att SLU:s verksamhetsidé ska lyda:

”SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.”

SLU:s centrala Miljömål

SLU:s Miljöpolicy

 

Webben

CV-sida gör så här

Instruktion om hur du gör din egen CV-sida

Formulär för projekt

Klicka ovan om du ett projekt du vill ska synas på hemsidan

Formulär för nyheter


Klicka ovan om du har en nyhet som du vill ska synas på hemsidan

 

Kontakt

Mariah Fernkvist, Administratör/Webbpublicerare

Blanketter/Formulär

Timlön för tillfällig anställning (xlsx)

Nordeaformulär för att anmäla utländskt bankkonto

Använd Nordeas webbsida för att anmäla svenskt bankkonto

Formulär för beställningar

Resebokningar

Organisationsschema för Institutionen för ekonomi

Superfika Seminarium

Lista över kommande seminarium under våra Superfika tillfällen. Kontakta Jens Rommel för att skriva upp dig/er på listan. Du hittar mer information i institutionens kalender! 

  01-sep-21 Analysgruppen
  15-sep-21 Jordbrukssektorns ekonomi
  29-sep-21 Beslutsfattande och Management
  13-okt-2021 Entreprenörskap på landsbygden
  27-okt-2021 Miljöekonomi  
  10-nov-21 Administrativa gruppen     
  24-nov-21 Analaysgruppen
  08-dec-21 Jordbrukssektorns ekonomi

 

Zoominformation: 

https://slu-se.zoom.us/j/68315454053

 

Mötes-ID: 683 1545 4053

Lösenord: 922798

Relaterade sidor: