Internt

Senast ändrad: 23 februari 2023

Välkommen till institutionen för ekonomi! Här finns information som hjälper dig som anställd.

Blanketter/Formulär

Timlön för tillfällig anställning (xlsx)

Nordeaformulär för att anmäla utländskt bankkonto

Använd Nordeas webbsida för att anmäla svenskt bankkonto

Formulär för beställningar

Resebokningar

Checklista för introduktion

TO BE UPDATED...

 

Checklista för lärare

Checklista för projektledare

De administrativa stöden

Vem kontaktar du i Verksamhetsstödet?

David (ekonomiadministratör)

 • Fakturor
 • Inköp
 • Bokning - resor för besökare
 • Kontrollera rese- och sjukvårdsersättningar
 • Ändring av kodning/debitering i nya eller befintliga projekt
 • Arkivering
 • david.wiklander@slu.se

Anna (ekonom)

 • Extern finansiering och projekt/budgetrelaterade frågor
 • Kontrakt och/eller avtal/underleverantörer
 • Intern finansiering/beslut
 • Eventuella ekonomiska problem
 • anna.lindblom.eriksson@slu.se

Märta & Gajane (utbildningsadministratörer)

 • Stöd till lärare och studenter i utbildningsfrågor
 • Rapportera resultat/betyg
 • Tentamenshantering
 • Kursregistrering/avbrott
 • Information i Ladok och Slunik
 • econ-edu@slu.se

Tina (utbildningskoordinator)

 • Kursbemanning och budget
 • Studentrelaterade frågor: trakasserier, plagiat, konflikter
 • Stöd till personal om utbildningspolicyer
 • tina.ericson@slu.se

Gajane (institutionsadministratör)

 • Webbpublicerare på institutionen
 • Nycklar, dator och kontorsrum för nya kollegor/gäster
 • Personaladministration
 • Registrering i Primula, Reachmee och Idis
 • gajane.shabandari@slu.se

Information

 

 

 

 

Ledning och verksamhetsstöd

Prefekter

Richard Ferguson, prefekt, +4618671731, richard.ferguson@slu.se

Rob Hart, ställföreträdande prefekt, +4618671734, rob.hart@slu.se

 

Verksamhetsstöd

Anna Lindblom Eriksson, ekonom, +4618671741, anna.lindblom.eriksson@slu.se

David Wiklander, arkivansvarig och ekonomiadministratör, +4618673523, david.wiklander@slu.se

Gajane Shabandari, institutionsadministratör och webbansvarig, +4618671743, gajane.shabandari@slu.se

Heléne Lyngå, administrativ chef, helene.lynga@slu.se

Märta Berglund, utbildningsadministratör, marta.berglund@slu.se

Tina Ericson, utbildningskoordinator, +46018672600, tina.ericson@slu.se

Miljöarbete

SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 5 november 2020 att SLU:s verksamhetsidé ska lyda:

”SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.”

SLU:s centrala Miljömål

SLU:s Miljöpolicy

 

Om institutionen

TO BE UPDATED...

Organisationsschema för Institutionen för ekonomi

Samverkansgruppen

Institutionen för ekonomi har en nystartad samverkansgrupp (2023) som består av följande personer:

 • Ruben Hoffmann (ordförande) 
 • Sarah Säll 
 • Nina Lind Ranneberg 
 • Shon Ferguson 
 • Johan Blomquist 
 • Hina Hashim 
 • Gajane Shabandari 
 • Richard Ferguson

Vårt uppdrag är att följa upp arbetsmiljön på institutionen. Gruppen träffas två gånger per termin för att lyfta våra medarbetares frågor och synpunkter kring den fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön på institutionsnivå. Medlemmarna representerar olika personalgrupper inom institutionen för att försöka få en så bra helhetsbild som möjligt. 

Ni är välkomna att kontakta oss vid funderingar! 

Superfika Seminarium

Varannan vecka har Institutionen för ekonomi ett Superfika för att samla personalen tillsammans och hålla presentationer för varandra.

Lista på kommande Superfika 2022. Kontakta Jens Rommel om du är intresserad av att bidra. 

Datum (2022)

Ansvarig grupp

14-Sep

Decision making and managerial behaviour

28-Sep

Administration group

12-Okt

Environmental economics

26-Okt

Applied analysis group

9-Nov

Agricultural and Food Economics

23-Nov

Entrepreneurship and Innovation for Sustainability

7-Dec

Decision making and managerial behaviour

 

Teachers Platform

Teachers Platform

 

Våra lokaler

Institutionen har verksamhet i både Uppsala och Lund. I Uppsala finns alla institutionens kontor i Ulls hus. Du går in genom entrén på Ulls väg 27 (plan 2) och följer sedan trapporna till plan 2 och 4 där kontoren ligger. Alla student- och undervisningsutrymmen är placerade på entréplanet (plan 2).

Här hittar du en karta över Ulls hus 

 

Webben

CV-sida gör så här

Instruktion om hur du gör din egen CV-sida

Formulär för projekt

Klicka ovan om du ett projekt du vill ska synas på hemsidan

 

 

Kontakt

Ida Skeppström 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation