Internt

Senast ändrad: 22 april 2022

Välkommen till institutionen för ekonomi! Här finns information som hjälper dig som anställd.

Om institutionen

TO BE UPDATED...

Våra lokaler

Institutionen har verksamhet i både Uppsala och Lund. I Uppsala finns alla institutionens kontor i Ulls hus. Du går in genom entrén på Ulls väg 27 (plan 2) och följer sedan trapporna till plan 2 och 4 där kontoren ligger. Alla student- och undervisningsutrymmen är placerade på entréplanet (plan 2).

Här hittar du en karta över Ulls hus 

 

Ledning och verksamhetsstöd

Prefekter

Richard Ferguson, prefekt, +4618671731, skicka e-post till richard.ferguson@slu.se

Rob Hart, ställföreträdande prefekt, +4618671734, skicka e-post till rob.hart@slu.se

 

Verksamhetsstöd

Anna Lindblom Eriksson, ekonom, +4618671741, skicka e-post till anna.lindblom.eriksson@slu.se

David Wiklander, arkivansvarig och ekonomiassistent, +4618673523, skicka e-post till david.wiklander@slu.se

Gajane Shabandari, utbildningsadministratör och webbansvarig, +4618671671, skicka e-post till gajane.shabandari@slu.se

Ida Skeppström, verksamhetsnära HR, +4618671786, skicka e-post till ida.skeppstrom@slu.se 

Jeanette Grydz, utbildningsadministratör (föräldraledig)

Lena Karlsson, ekonom (tjänstledig)

Tetyana Korol, utbildningsadministratör, +4618671795, skicka e-post till tetyana.korol@slu.se

Tina Ericson, institutionsstudierektor, +46018672600, skicka e-post till tina.ericson@slu.se

De administrativa stöden

TO BE UPDATED...

Medarbetarwebben

Här har vi listat de administartiva system som vi tror att du kommer att använda flitigast. Gå in under respektive länk och bekanta dig med de olika miljöerna. Under varje punkt står vem du kan vända dig tilll för att få hjälp och svar på dina frågor. OBS! För att få använda systemet måste du vara inloggad på SLU:s nätverk och på medarbetarwebben (din AD-inloggning).

Anmälan av serviceärenden Uppsala: Här anmäler du när något behöver göras vad gäller din arbetsplats, ditt arbetsrum eller övriga lokaler i Ulls hus.

Anmälan av serviceärenden Lund: 

TimeEdit: Bokning av undervisningslokaler på Campus Ultuna hittar du här

 

Checklista för introduktion

TO BE UPDATED...

 

Checklista för lärare

Checklista för projektledare

Blanketter/Formulär

Timlön för tillfällig anställning (xlsx)

Nordeaformulär för att anmäla utländskt bankkonto

Använd Nordeas webbsida för att anmäla svenskt bankkonto

Formulär för beställningar

Resebokningar

Information

 

 

 

 

Miljöarbete

SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut

Styrelsen för SLU beslutade den 5 november 2020 att SLU:s verksamhetsidé ska lyda:

”SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.”

SLU:s centrala Miljömål

SLU:s Miljöpolicy

 

Organisationsschema för Institutionen för ekonomi

Superfika Seminarium

Varannan vecka har Institutionen för ekonomi ett Superfika för att samla personalen tillsammans och hålla presentationer för varandra.

Lista på kommande Superfika 2022. Kontakta Jens Rommel om du är intresserad av att bidra. 

Datum (2022)

Ansvarig grupp

14-Sep

Decision making and managerial behaviour

28-Sep

Administration group

12-Okt

Environmental economics

26-Okt

Applied analysis group

9-Nov

Agricultural and Food Economics

23-Nov

Entrepreneurship and Innovation for Sustainability

7-Dec

Decision making and managerial behaviour

 

Teachers Platform

Teachers Platform

 

Webben

CV-sida gör så här

Instruktion om hur du gör din egen CV-sida

Formulär för projekt

Klicka ovan om du ett projekt du vill ska synas på hemsidan

 

 

Kontakt

Ida Skeppström 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation