Internt

Senast ändrad: 21 januari 2019

I menyerna nedan finns länkar och dokument samlade som rör administrativa frågor kring din anställning, resor, arbetsmiljö etc.

 

Anställning och personal

Anställd vid institutionen för ekonomi

Institutionens värdegrund, vision och mål

Institutionens Introduktion för nyanställd

Mall för medarbetarsamtal

 

Handlingsplan för Lika villkor på institutionen för ekonomi

Strategi för Lika villkor för NJ-fakulteten

NJ-fakultetens delegationsordning

Arbetsmiljö

Skyddsombud på institutionen för ekonomi

Protokoll efter undersökning av  arbetsmiljön

Mall för skyddsrondsprotokoll

Skyddsrond, Uppsala 2017-10-19

Skyddsrond, Lund, 2015-05-21

Skyddsrond, Uppsala, 2015-03-16

Handlingsplan för risker funna vid Skyddsronder

Psykosocial arbetsmiljö 2015

Handlingsplan/riskbedömning för risker uppkomna vid Psykosocial arbetsmiljökontroll

Handlingsplan/riskbedömning för risker uppkomna vid analys av risker vid förändring av verksamhet, framtagen vid Skåvsjöholm 2015(Kommer inom kort)

Protokoll samverkansgruppen

Samverkansgruppen 22/5 2017

Samverkansgruppen 11/1 2017

Samverkansgruppen 12/10 2016

Samverkansgruppen 15/6 2016

Samverkansgruppen 20/1 2016

Lagar och föreskrifter

AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AML - Arbetsmiljölagen

AMF - Arbetsmiljöförordningen

Miljöarbete

 

Inom miljöcertifikatet för Ull är miljömålen följande

  1. Verksamheterna ska minska miljöpåverkan från energiförbrukning genom att på egna fastigheter energibespara minst 1 % per m2 och år, 2012 utgör basår. (Samma som SLU:s övergripande mål.)
  2. Verksamheterna ska minska CO2-utsläppen från inrikes tjänsteresor i jämförelse med 2013 års nivå med 20 % per helårsanställd till och med 2016. Antalet IT-resor (användande av videokonferens) i jämförelse med 2013 års nivå ska öka med 15 % till och med 2016. (Samma som SLU:s övergripande mål.)
  3. Verksamheterna ska minska miljöpåverkan genom de livsmedel som köps in och serveras vid konferenser och möten. Senast utgången av 2016 ska inköpt cateringmat vara 20 % vegetarisk. Inköpta livsmedel ska ha följande fördelning: kaffe/kaffebönor 100 % ekologiskt, tepåsar 50 % ekologiskt, frukt 50 % ekologiskt och fisk 100 % MSC-, ASC- eller KRAV-märkt.
  4. Verksamheterna ska minska miljöpåverkan genom avdelningarnas bilar. Alla nyinköpta bilar ska vara miljöbilar som drivs av el eller biogas. Bilarna ägda av avdelningarna inom certifikatet ska senast vid utgången av 2018 vara utbytta mot miljöbilar (el eller biogas).

SLU:s Miljöpolicy

Certifieringsprojektet vid SLU

För att miljöcertifieras måste verksamheten ha ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet vi har vid SLU följer standarden ISO 14001. Vi ingår i certifikatet för Ulls hus. Nedan hittar du verktyg som du som anställd kan använda för att bidra till certifieringen.

Övergripande information om certifieringsprojektet

Webben

CV-sida gör så här
Instruktion om hur du gör din egen CV-sida

Formulär för projekt
Klicka ovan om du ett projekt du vill ska synas på hemsidan

Formulär för nyheter
Klicka ovan om du har en nyhet som du vill ska synas på hemsidan

Task Force Groups

Summering av presentationerna som gavs vid Institutionskonferensen på Skåvsjöholm

Summering av presentationerna som gavs vid sommarlunchen.

Task force topic - Innovative and Vibrant Research 

Participants: Anna Lindblom Eriksson; Assem Abouhatab; Efthymia Kyriakopoulou; Gordana Manevska-Tasevska; Jen Rommel; Katarina Labajova.

Task force topic - Alumni

Participants: George Marbuah, Franklin Amuakwa Mensah, Mikaela Lönn, Emma Arias Olsson, Abenezer Zeleke Aklilu

Task force topic - How to manage the ‘support of vibrant research culture’ –organizational perspectives 

Participants: Per-Anders Langendahl, Richard Ferguson

Task force topic - Academic Identity

Participants: Annie Roos, Hanna Astner, Sören Höjgård, Jerker Nilsson 

Task force topic - “Ideas and suggestions for how to strengthen the/a PhD focus” 

Participants: Helena Hansson, Chrysoula Morfi, Wondmagegn Tafesse Tirkaso, Tobias Häggmark Svensson, Katalin Simon, Nina Lind, Katarina Labajova, Sandra Nordmark

Task force topic - “Ideas and suggestions for the pursuit to secure larger and more stable funding”

Participants: Anna Lindblom Eriksson, and Assem Abu Hatab

Organisationsschema för Institutionen för ekonomi 2019

Organisationsschema 2019 (ENG, Svenska versionen kommer snart)

Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se