Om oss

Senast ändrad: 06 april 2022

På institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom företagsekonomi och nationalekonomi.

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala

Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund


Vad institutionen arbetar med:

Vår forskning täcker flera forskningsområden eller teman inom ekonomi. Inom företagsekonomi bedrivs forskning inom följande teman: beslutsfattande och management, entreprenörskap på landsbygden, produktionsekonomi samt CSR/marknadsföring. Inom nationalekonomi bedrivs forskning inom miljöekonomi samt jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel.

På institutionen finns även en analysgrupp som på uppdrag av regeringen utför tillämpad samhällsekonomisk analys av livsmedels- och jordbrukspolitik.

Våra ekonomutbildningar ger ekonomer med en gedigen ekonomisk grund samt en specialkompetens inom naturresurser och jordbruk. Vi har program på både grund- och avancerad nivå och erbjuder även flera fristående kurser. Sammantaget erbjuder vi runt 70 kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, lantbruksvetenskap, miljövetenskap och juridik.

Fakta:

Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Obs! Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura. Leverantörer ska därför fakturera SLU:s inköp med e-faktura. Här kan du läsa om hur du fakturerar SLU.

Organisationsnummer: 202100-2817

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Verksamhetsstödet
Institutionen för ekonomi, SLU
ekon-adm@slu.se