Forskarstudier

Senast ändrad: 30 november 2017
knapp2581 - 350x350.jpg

Vid Institutionen för ekonomi bedrivs forskarutbildning inom områdena företagsekonomi och nationalekonomi. Utbildningen innebär en tydlig profilering inom ett specifikt område, vanligtvis med tillämpning på den agrara sektorn eller miljöproblem. För närvarande har vi ett tjugotal doktorander.

Om vår forskarutbildning

Forskarutbildningen är på fyra år och leder fram till en doktorsexamen men det finns också möjlighet att avsluta studierna efter två år då man erhåller en licentiatexamen. Ungefär lika stora delar av utbildningens tid ägnas åt kursarbete som åt forskningsarbete. Efter genomgången utbildning kan exempelvis en fortsatt akademisk karriär vänta eller en karriär inom industrin eller offentlig förvaltning.

Institutionen anställer vanligtvis doktorander till höstterminen vartannat år, men ibland också löpande under året. Alla våra doktorander får från början en riktig tjänst som finansieras antingen av institutionsmedel eller av extern finansiering som handledarna söker.

Tjänsterna annonseras på www.slu.se , så håll utkik där om du är intresserad av att bli en av våra doktorander. Att doktorera hos oss är en rolig och spännande utmaning och innebär att vara en del aktiv del av vår institutions olika forskargrupper.

Om du är intresserad av vår forskarutbildning, kontakta gärna forskarstudierektor Gordana Manevska Tasevska

Doktorandkurser

Här finns länkar till beskrivningar av våra doktorandkurser.

Marketing classics

Kursen kommer att ge en överblick över akademiska klassiska marknadsföringsperspektiv.  

Marketing classics - kursplan

Kontaktperson: Cecilia Mark-Herbert

Kursen ges normalt sett vartannat år. Nästa kurstillfälle blir våren 2016. Sista anmälningsdag är den 15 september 2015.

Ansökan är öppen

För att ansöka till kursen skicka namn, e-postadress, personnummer, hemuniversitet samt antal år som du har varit doktorand till Helena Hansson.  Kom ihåg att skriva kursens namn i ämnesraden.För studenter från andra lärosäten än SLU krävs ett intyg på doktorandstudier - bifoga det till ansökan.

Quantitative methods in marketing research

Kursen skall ge en praktisk överblick och erfarenheter med forskningsredskap och metoder inom marknadsföring.

Quantitative methods in marketing research - course description

Kontaktperson: Carl Johan Lagerkvist

Seminariekurs i nationalekonomi och företagsekonomi

Kursen skall introducera forskarstudenten till aktuell forskning på institutionen för ekonomi och skapa möjligheter för att presentera sin egen forskning och aktivt delta i vetenskapliga seminarier.

Seminar course in Economics and Business Studies - syllabus

Kontaktperson: Helena Hansson

Dissertations in entrepreneurship

Kursen ger en ökad förståelse för olika infallsvinklar och metoder samt hur metodval påverkar förståelsen av entreprenörskap.

Dissertations in entrepreneurship - draft description

Kontaktperson: Johan Gaddefors

Rural entrepreneurship

Kursen skall utveckla deltagarnas förståelse för den entreprenöriella processen.

Organiseras av Institutionen för Stad och Land. Kontaktperson är Elinor Carlbrand.

Plats på våra kurser

Om antalet anmälda understiger 5 personer kommer kursen att ställas in. Om kursen är full, har doktorandstudenter  inom Företagsekonomi vid Handelshögksolan i Stockholm, Uppsala Universitet och SLU företräde.

Social Science Perspectives on Sustainable Development

Forskarskolan Social Science Perspective on Sustainable Development är ett samarbete mellan Institutionen för ekonomi och Institutionen för stad och land. Målet för forskarskolan är att ge deltagande doktorander inom det samhällsvetenskapliga området, som arbetar med ämnen relaterade till hållbar användning och hantering av biologiska naturresurser och hållbar utveckling, incitament för tvärvetenskapligt utbyte.

Forskarskolan erbjuder tematiska kurser, workshops för kompetensutveckling och tvärvetenskaplig utbyte för att hjälpa doktorander att utveckla förståelse för hur deras egna ämnesspecifika kompetenser kan bidra till hållbar utveckling. Läs mer på den engelska sidan!

Sidansvarig: helena.hansson@slu.se