Studentenkät: Erfarenheter från kurser i ekonomi läsåret 2020/21

Senast ändrad: 22 mars 2022

Institutionen för ekonomi strävar alltid efter att erbjuda utbildning med hög kvalitet och en god studiemiljö där studenterna trivs. Vår undervisning har sett annorlunda ut under pandemin och för att få veta hur studenterna upplevt den och dra lärdom inför framtiden, skickade vi i juni 2021 ut en enkät till alla våra studenter från läsåret 20/21.

92 studenter besvarade enkäten (svarsfrekvens 15%). Infografiken nedan presenterar ett urval av frågorna. En fullständig sammanställning kommer senare i höst.

Relaterade sidor: