Examensarbeten

Senast ändrad: 07 mars 2018

Pågående ex-jobb

  • Lucia Motlogelwa Ledwaba, MSc, arbetstitel: In-situ vermicomposting of faeces in a dry composting toilet.
  • Lovisa Lindberg, MSc, arbetstitel: Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Avslutade examensarbeten

  • Solveig Johannesdottir, 2017,      MSc – Uppskalning      av fluglarvskompostering: Luftningsbehov och ventilation. Länk till publicering

  • Hugo Keyser, 2017, BSc – Separation i fluglarvskompostering –  teknikutvärdering och prototypframtagning. Länk till publicering.
  • Emelie Holm, 2017, MSc Vattenanvändning med avseende på olika områden och brukartyper. Länk till publiceringen
  • Nazanin Mahmoudi, 2017, MSc – Hushållens      vattenanvändning i Göteborg: Statistisk studie utifrån utomhustemperatur,      byggår och socioekonomisk påverkan. Länk till publicering
  • Magdalena Geinzer, 2017, Msc – Magdalena Geinzer, Msc, Inactivation of the urease enzyme by heat and alkaline pH treatment: retaining urea-nitrogen in urine for fertilizer use. Länk till publicering

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se