Examensarbeten

Senast ändrad: 27 april 2017

Pågående ex-jobb

  • Lucia Motlogelwa Ledwaba, MSc, arbetstitel: In-situ vermicomposting of faeces in a dry composting toilet.
  • Solveig Johannesdottir, MSc, arbetstitel: Uppskalning av fluglarvskompostering
  • Hugo Keyser, BSc, arbetstitle: Separation i fluglarvskompostering – teknikutvärdering och prototypframtagning
  • Emelie Holm, MSc: Vattenanvändning med avseende på olika områden och brukartyper.
  • Nazanin Mahmoudi, MSc, arbetstitel: Vattenanvändning hos brukargrupper i Göteborg relaterat till riktlinjer för dimensionering av vattensystem: En statistisk studie utifrån utomhustemperatur, byggnadsålder och socioekonomiska påverkan
  • Magdalena Geinzer, Msc, arbetstitle: Inactivation of urease enzyme and retainment of nitrogen during transport of urine in pipes

Avslutade examensarbeten


Kontaktinformation
Sidansvarig: cecilia.lalander@slu.se