Lantbrukets maskiner och maskinsystem

Senast ändrad: 01 februari 2017

Moderna jordbruksmaskiner som traktorer och skördetröskor är en förutsättning för ett effektivt jordbruk. Genom att en maskin kan utföra vad som tidigare krävde många långa arbetsdagar har många människor kunnat ägna sig åt annat  och grunden lagts för det moderna samhället. Samtidigt är maskinerna dyra, använder mycket bränsle och ger upphov till betydande utsläpp. Det är därför viktigt att de används så effektivt som möjligt. Vi forskar kring metoder att uppnå detta inom främst tre områden:

  • Hur kan de maskiner som används  få så låga utsläpp som möjligt och bli så energieffektiva som möjligt
  • Hur användningen av maskinerna vid växtproduktion kan bli så effektiv som möjligt
  • Hur kan maskinparken kan användas så effektivt som möjligt

Kontaktinformation
Sidansvarig: gunnar.larsson@slu.se