Välkommen till nedladdningssidan för JTI/SLU:s kalkylprogram för maskinkostnader för persondatorer (PC)

Senast ändrad: 01 februari 2017

JTI/SLU:s kalkylprogram för maskinkostnader är ett användarvänligt datorprogram för persondatorer (PC) för att göra kostnadsberäkningar för enskilda maskiner och/eller de totala maskinkostnaderna (arbets-, läglighets- och maskinkostnader) för olika typer av maskinuppsättningar.

Programmet finns i två versioner, dels som excelblad, dels som fristående program. I bägge fallen bör programmen installeras på datorns hårddisk.

Kalkylprogram för maskinkostnader i Excel (version 2000 eller senare)

Ett lättanvändbart datorprogram utvecklat i Microsoft Excel för persondatorer. Programmet möjliggör genomförandet av maskin-, arbets- och läglighetskostnadsberäkningar för lantbrukets fältmaskiner (både enskilda maskiner och eller hela maskinuppsättningar).

Programmet har samtliga funktioner som normalt återfinns i Excel och dess användning liksom handhavande underlättas av föregående kunskaper i Excel.

Kalkylator för maskinkostnader (tillämpningsprogram)

Är ett tillämpningsprogram för persondatorer för att uppskatta maskin-, arbets-, och läglighetskostnader för lantbrukets fältmaskiner.

Programmets främsta styrka ligger i dess användarvänlighet och kapacitet att upprätta och spara otaliga scenarier av gårds-, maskin och läglighetsförutsättningar, så att en så varierad bild av fältmaskinernas kostnadsuppskattningar kan göras.


Kontaktinformation
Sidansvarig: alfredo.de.toro@slu.se