Avfall till värde

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Avfall till värde" startade 2013 och pågick till och med 2016.

Målet med projektet var att producera djurfoder från gödsel (djur och human) och avfallsfraktioner. Bakgrunden är att det idag endast finns lite biologisk behandling och återföring av växtnäring. Bland annat återanvänds endast 35 procent av djurgödseln som produceras i Kampala, vilket leder till övergödning och smittspridning. Vi avser att ändra på detta genom att behandla avfallet med fluglarver som reducerar upp till 80 procent av torrsubstansen. Samtidigt ger tio kilo behandlat material ett kilo fluglarver som kan ersätta fiskmjöl som djurfoder. Vårt huvudsakliga fokus på behandlingen är behandlingstekniken, hur systemet ska utformas för att producera största möjliga mängd foder samtidigt som risken att sprida smitta med systemet minimeras. 

Bild: Cecilia Lalander.

Från institutionen medverkar Björn Vinnerås och Cecilia Lalander.

Projektet finansieras av VR/Uforsk.

Extern samarbetspartner är Makerere University.

Publikationer

Lalander, C.H., Komakech, A.J., Vinnerås, B. Vermicomposting as manure management strategy for urban small-holder animal farms – Kampala case study. Waste Management, In press. (länk)

Lalander, C., Fidjeland, J., Diener, S., Eriksson, S., Vinnerås, B. 2015. High waste-to-biomass conversion and efficient Salmonella spp. reduction using black soldier fly for waste recycling. Agronomy for Sustainable Development, 35(1), 261-271. (länk)

Projektarbeten

Gabler, F. 2014. Using Black Soldier Fly for waste recycling and effective Salmonella spp. reduction, Swedish University of Agricultural Sciences. Projektarbete på Institutionen för energi och teknik. (pdf, 553 Kb)

 


Kontaktinformation