Biogashydrat – nya system för transport och lagring av biometan

Senast ändrad: 05 november 2021

Biogaspotentialen i gödsel från svenska jordbruk uppskattas till 4-6 TWh, men eftersom gårdarna är spridda över stora geografiska områden är produktion av fordonsbränsle från gårdsbaserade biogasanläggningar ofta kostsam. Utveckling av kostnads​​-och energieffektiva tekniker för transport och lagring av biometan skulle kunna förbättra konkurrenskraften.

Bildning av gashydrater (isliknande kristaller som bildas vid låg temperatur och högt tryck) kan vara en teknik för att underlätta lagring och transport av biogas från landsbygd till mer tätbefolkade områden för användning som fordonsbränsle. Syftet med projektet var att jämföra tre scenarier för att omvandla biogas till fordonsbränsle.

Dessa var konventionell uppgradering och transport i trycksatta kärl samt två scenarier baserad på bildning, transport och dissociation av gashydrater. Energianvändning och emission av växthusgaser ska utvärderades i ett livscykelperspektiv. Vidare utvärderades andra begränsningar för de nya systemen och kostnader uppskattades. 

Från institutionen medverkade Anders Larsolle och Åke Nordberg

Projektet finansierades av f3 Centre  (Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels / Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel)

Extern samarbetspartner var JTI