Glycerin från vegetabiliska oljor som bindemedel i biobränslepellets

Senast ändrad: 05 november 2021

Vid omförestring av främst vegetabiliska oljor och även animaliskt fett och frityroljor erhålls glycerin som en biprodukt. Det är av betydelse för omförestringens ekonomi att biprodukten glycerin kan avyttras till ett så bra pris som möjligt. Eftersom glycerin fungerat bra som bindemedel vid tillverkning av foderpellets är det mycket som tyder på att det skulle gå bra att använda även vid tillverkning av bränslepellets.

Syftet med projektet är att i empiriska försök prova lämpliga inblandningsmängder av råglycerin vid pelletering av bränslen. Det är nödvändigt för att få tillräckligt hållfasta pelletar och därför att råglycerin är hygroskopiskt samt innehåller rester från omförestringen som kan påverka förbränningsegenskaperna negativt. 


Kontaktinformation