Halm som energikälla – översikt av existerande kunskap

Senast ändrad: 05 november 2021

I Sverige finns stora tillgångar på halm som skulle kunna utnyttjas som bränsle för bl.a. uppvärmningsändamål. Den mängd halm som kan utnyttjas som bränsle uppskattas till en miljon ton eller ca 4 TWh, men för närvarande används endast en bråkdel av denna kvantitet. Detta kan jämföras med de ungefär 1,5 miljoner ton bränslehalm som används i Danmark.

Syftet med projektet var att ge en översikt över dagens teknik för bärgning, transport och eldning av halm i små- och storskaliga system, samt att föreslå olika forsknings- och utvecklingsinsatser för att öka den framtida användningen av bränslehalm i Sverige.

I studien beskrivs system för bärgning, transport och lagring av storbalar såsom rundbalar och fyrkantbalar, samt hackning, ihopsamling, transport och lagring av lös hackad halm. Även alternativa system med fältbrikettering och system med helsädesskörd beskrivs.

 


Kontaktinformation