Logistik för stråbränslen

Senast ändrad: 05 november 2021

Ett problem med stråbränslen, dvs. halm, energigräs och hampa, är att logistikkostnaderna är höga. Av den totala bränslekostnaden för halm, utgör ca 4/5 kostnader för logistikrelaterade operationer (bärgning, hantering, transporter, lagring), och för energigräs och hampa rör det sig om runt 3/5.

Målet i detta projekt är att ta fram strategier för att sänka logistikkostnaderna vid storskalig leverans av stråbränslen till värmeverk/kraftvärmeverk. Projektet kommer att ha ett systemperspektiv, där hela kedjan från skörd, lagring och transport till hantering vid värme-verket kommer att studeras.

Som redskap i analyserna kommer en händelsestyrd dynamisk simuleringsmodell att användas. Därutöver kommer inverkan av nya presstyper och maskinsamordning att undersökas. 


Kontaktinformation