Raps till motorbränsle - från fält till motor

Senast ändrad: 05 november 2021

I det här projektet var syftet att ta fram en populärvetenskaplig handbok om motorbränsle från raps.

Hela kedjan från fält till motor beskrivs i boken inklusive odling, oljeutvinning, rening av oljan, omförestring av oljan, omhändertagande av rapsexpeller/rapskaka samt omhändertagande av glycerin från omförestringen. I boken ges även exempel på utformningen av produktionsanläggningar av drivmedel. Rapporten avslutas med några kalkylexempel.

Publikationer

Bernesson, S. 2005. Raps till motorbränsle från fält till motor - en liten handbok. SERO, Köping. Beställs från SERO 


Kontaktinformation