Rötning av fastgödsel vid Sötåsens gårdsanläggning

Senast ändrad: 05 november 2021

Syftet är att undersöka de tekniska, biologiska och ekonomiska förutsättningarna för en stor inblandning av fastgödsel (halmrik nöt/svin-fastgödsel och kväverik kycklinggödsel) till flytgödsel i våta vattensnåla rötningsprocesser, samt att sprida erfarenheter till intresserade lantbrukare kring detta rötningskoncept. Undersökningen kommer både att bedrivas i produktionsskala, vid Sötåsens gårdsbaserade biogasanläggning och i laboratorieskala vid JTI och SLU.

Fastgödsel står för hälften av den biogas som skulle kunna framställas från gödsel i Sverige. Idag saknas kunskap om hur fastgödsel på ett effektivt sätt kan blandas i vanliga våta rötningsprocesser. Målet är att visa att det kostnadseffektivt går att samröta flyt- och fastgödsel i våta processer där fastgödseln bidrar med 60-80% av gasproduktionen. Detta resulterar i så fall i att den praktiskt utvinningsbara biogaspotentialen från gödsel ökar med ca 2 TWh/år.

Ett flertal aktörer involveras i projekt vars medverkan bidrar till att höja kvaliteten på uppföljningen, ge en bredare och mer direkt spridning av kunskap till intresserade lantbrukare.